Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Polityka prywatności oraz plików cookies Cordstrap BV

Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies reguluje sposobu, w jaki firma Cordstrap gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (poszczególnie: „Użytkownik”) na stronie internetowej Cordstrap. Firma Cordstrap B.V. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników uzyskanych za pośrednictwem witryny internetowej oraz w inny sposób zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o ochronie danych osobowych (Wet bescherming persoonsgegevens).

 

Dane osobowe

Firma Cordstrap może zbierać dane osobowe Użytkowników w wyniku wypełnienia przez nich formularza kontaktowego lub dokonania subskrypcji do odbioru biuletynu Cordstrap. Do danych, o podanie których może zostać poproszony Użytkownik (o ile jest to stosowne) zaliczają się jego nazwa, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja i opis pytania. Informacje te są wykorzystywane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, obsługi klienta oraz na cele marketingu i sprzedaży. W wyniku podjęcia przez Uczestników subskrypcji biuletynu Cordstrap mogą zostać oni poproszenie o wypełnienie ankiet a jeśli prośbę tą spełnią, ich dane z ankiety zostaną dodane do danych osobowych przeznaczonych na cele marketingu i sprzedaży oraz do obliczeń statystycznych w celu ogólnej poprawy produktów i usług Cordstrap.

 

Biuletyny

W wyniku zapisania się przez Uczestników do listy mailingowej Cordstrap będą oni otrzymywali wiadomości e-mail, w których mogą znaleźć się informacje o firmie, aktualizacje, wiadomości, prośby o wzięcie udziału w ankietach lub informacje o produktach lub usługach firmy Cordstrap i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, agentów lub dystrybutorów lub też oferty takich produktów lub usług dotyczące. Wiadomości te mogą być spersonalizowane w zależności od zainteresowań Użytkowników podanych w badaniach opinii klientów. W wypadku, jeśli Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości może on skorzystać ze szczegółowych instrukcji w zakresie wypisania z listy zamieszczonej na stopce każdej wiadomości e-mail lub skontaktować się z Cordstrap pod adresem e-mail służącym do wypisów:

communications@cordstrap.com

 

Okres przechowywania danych osobowych

Firma Cordstrap przechowuje dane osobowe tak długo, jak to konieczne w celu spełnienia prośby Użytkownika i przez dodatkowy okres jednego roku od rozpatrzenia prośby, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez prawo.

Po dokonaniu subskrypcji do biuletynu Cordstrap przez Użytkownika, jego adres e-mail będzie przechowywany aż do jego wypisania z listy. Informacje o zainteresowaniach Użytkowników wykorzystywane do personalizacji biuletynu są przechowywane przez okres dwóch lat po każdej ankiecie.

 

Pliki cookies i podobne procedury

Poza opisanymi powyżej procedurami firma Cordstrap może wykorzystywać pliki cookies lub podobne procedury (dalej zwane: „cookies”) podczas korzystania przez Użytkowników ze strony firmy.

Strona wykorzystuje następujące cookies:

Funkcjonalne cookies
Pliki te mogą przechowywać nazwy przeglądarki, typ komputera i techniczne informacje o połączeniu Użytkowników do strony firmy, takie jak system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych i inne podobne informacje. Informacje te są wykorzystywane w celu technicznego ułatwienia nawigacji i korzystania ze strony. Dodatkowo funkcjonalne cookies mogą być wykorzystywane do przechowywania ustawień osobistych takich, jak dane logowania czy język lub też do zapamiętania preferencji Użytkowników na kolejne wizyty.

Analityczne cookies
Strona firmy zawiera również analityczne cookies umieszczone na niej przez program Google Analytics w celu pomiaru liczby wizyt oraz popularności różnych części witryny przez odwiedzających ją Użytkowników. Informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia łącznego zbioru statystycznych informacji o korzystaniu ze strony firmy oraz w celu ulepszenia zawartości strony i poprawy doświadczeń jej Użytkowników. Ponadto analityczne cookies wykorzystywane są do pomiaru danych o tym, w jaki sposób Użytkownicy trafili na stronę firmy w celu oceny skuteczności kampanii e-mail, reklam lub słów reklamowych na stronach osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane przez firmę nie mogą być wykorzystywane przez analityczne cookies w sposób opisany powyżej. 

Firma Cordstrap wykorzystuje analityczne cookies z poszanowaniem prywatności, zgodnie z wytycznymi holenderskiego organu ochrony danych (College bescherming persoonsgegevens). Między innymi, firma Cordstrap zawarła umowę procesorową, która zobowiązuje Google Analytics do wykorzystywania danych jedynie do celów analitycznych podanych powyżej, do usunięcia ostatnich 4 cyfr adresów IP Użytkowników oraz zobowiązuje firmy Google na oddzielenie tych danych jej innych usług.

Cookies mediów społecznościowych
Części strony Cordstrap mogą być udostępniane na stronach mediów społecznościowych takich, jak LinkedIn czy Twitter. Strony tych mediów społecznościowych wykorzystują w tym celu pliki cookies, w celu takiego więc udostępnienia Użytkownicy muszą udzielić Cordstrap przyzwolenia na wykorzystanie tych plików cookies przez te strony trzecie. W celu zapoznania się z informacjami o tych plikach cookies należy zapoznać się z politykami prywatności na stronach danych mediów społecznościowych.

 

Przegląd plików cookies

Link do Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/ collection/analyticsjs/cookie-usage

Opis
„Zapamiętują” działania Użytkowników na poprzednich stronach i ich interakcje ze stroną firmy

Czas trwania
Do 2 lat

Domena
cordstrap.com

 

Link do Google Tag Manager https://developers.google.com/analytics/devguides /collection/analyticsjs/cookie-usage

Opis
„Zapamiętują” działania Użytkowników na poprzednich stronach i ich interakcje ze stroną firmy

Czas trwania
Do 2 lat

Domena
cordstrap.com

 

Link do ASP.net Cookie

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178194%28v=vs.140%29.aspx

Opis
Plik ASP.net cookie jest sesyjnym plikiem koniecznym do podawania odwiedzającym właściwych stron internetowych.

Czas trwania
Do końca sesji

Domena
cordstrap.com

 

Link do Arrafinnity http://azure.microsoft.com/blog/2013/11/18/disabling-arrs-instance-affinity-in-windows-azure-web-sites/

Opis
Plik konieczny do zrównoważenia Azure i prawidłowego funkcjonowania technicznego

Czas trwania
Do końca sesji

Domena
cordstrap.com

 

Link do New Relic https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies

Opis
Narzędzie służące do monitorowania stanu technicznego serwerów

Czas trwania
Do końca sesji

Domena
cordstrap.com

 

Ochrona danych Użytkowników

Dane Użytkowników są przechowywane na chronionych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem, lub zniszczeniem danych osobowych serwerach firmy.

Firma Cordstrap korzysta z następujących środków bezpieczeństwa:

• Wszyscy pracownicy firmy Cordstrap są związani porozumieniami o zachowaniu poufności i muszą działac zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa realizowaną przez firmę

• Dostęp do pomieszczeń serwerowych mają tylko    pracownicy działu IT i tylko przy wykorzystaniu kluczy elektronicznych

• Dostęp do bazy danych jest możliwy jedynie    dla pracowników potrzebujących tych informacji,    na których komputerach został zainstalowany program certyfikatu

• Firma ma plan tworzenia kopii zapasowych i odzysku danych w razie awarii

• Szyfrowanie podczas transmisji w oparciu    o certyfikat SSL

Zatrudniani przez Cordstrap dostawcy usług są zobowiązani na mocy umowy do zapewniania co najmniej tego samego poziomu bezpieczeństwa danych przez nich przetwarzanych w imieniu firmy.

 

Cofnięcie przyzwolenia/ rezygnacja z praw do dostępu, usuwania i poprawy

Użytkownicy mają prawo do cofnięcia pozwolenia na wykorzystanie ich danych osobistych w biluletynach i w innych celach bezpośredniej reklamy w każdej chwili. Można to zrobić klikając na opcję „Wypisz” na stopce każdego biuletynu lub też wchodząc w część o odwoływaniu subskrypcji w Ustawieniach prywatności i plików cookies na stronie firmy.

Użytkownicy mogą również w każdej chwili odwołać zgodę na korzystanie z plików cookies w odpowiedniej części strony firmy poświęconej ustawieniom prywatności i plików cookies.

Należy pamiętać, że pliki cookies zainstalowane przed odwołaniem zgody nie zostaną usunięte. Zainstalowane pliki cookies można usunąć w ustawieniach przeglądarki.

Należy również pamiętać, że Użytkownicy mają prawo do przejrzenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Cordstrap a na formie spoczywa obowiązek ich usunięcia lub poprawienia na życzenie Użytkownika jeśli są błędne lub nieistotne. Prośbę taką można złożyć pod adresem e-mail:

communications@cordstrap.com

 

Udostępnianie danych osobowych

Firma może udostępniać dane osobowe Użytkowników oddziałom, agentom lub dystrybutorom w kraju zamieszkania danego Użytkownika jeśli jest to konieczne w celu rozpatrzenia prośby tego Użytkownika. W przypadku, jeśli miejsce zamieszkania strony znajduje się poza UE i Kanadą, firma Cordstrap zawarła standardowe klauzule umowne w porozumieniu z tymi stronami w celu zapewnienia przez nich odpowiedniej ochrony danych Użytkowników. W przeciwnym wypadku Cordstrap nie sprzedaje, wynajmuje ani nie użycza informacji osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika innym podmiotom.

Ponadto Cordstrap może przy prowadzeniu swojej działalności oraz administrowania jej strony internetowej korzystać z usług firm trzecich. Do działań zlecanych może zaliczać się wysyłanie biuletynów lub ankiet.

 

Zmiany polityki prywatności

Firma Cordstrap zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Jeśli taka aktualizacja nastąpi, ulegnie zmianie data na dole tej strony. Firma zachęca Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony w celu doinformowania się o ewentualnych zmianach w sposobach, jakimi firma pomaga chronić zbierane przez nią dane osobowe.

Zawiadamianie firmy i kontaktowanie się z nią

Proces przetwarzania danych osobowych przez Cordstrap został zarejestrowany w organie do ochrony danych pod numerem m1597252.

W sprawie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności i plików cookies lub też procedur stron internetowych należy skontaktować się z firmą pod adresem:

Cordstrap BV
communications@cordstrap.com

Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany w czerwcu 2015 r.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt