Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Kodeks CTU

Cordstrap i Kodeks CTU

Cordstrap wspiera globalne przyjęcie Kodeksu CTU. Naszą misją jest pomaganie klientom w zabezpieczaniu ładunków w bezpieczny sposób, a także informowanie ich o najnowszych przepisach, zarządzeniach i praktykach.

Pół wieku doświadczeń w zabezpieczaniu ładunków nauczyło nas, że samo dostarczanie produktów nie wystarczy. Zapewniając dodatkowo szkolenia i doradztwo gwarantujemy, że klienci posiadają oryginalne rozwiązanie do zabezpieczania ładunków. Firma Cordstrap skrupulatnie monitoruje globalny rozwój rynku i wymagania prawne, jednocześnie uwzględniając potrzeby klientów. Pozwala nam to opracowywać nowe i lepsze rozwiązania  gdziekolwiek i kiedykolwiek będą potrzebne.

Cordstrap pomaga swoim klientom spełniać wymogi dotyczące jednostek CTU. Robimy to poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających oraz szkoleń w każdej lokalizacji. Zapewniamy, że ładunek dotrze do celu bezpiecznie. A także ekonomicznie, ponieważ mniejsza liczba kontenerów zostanie odrzucona w trakcie inspekcji.

Umów spotkanie ze specjalisą zabezpieczania ładunku Cordstrap

Wprowadzenie do Kodeksu CTU

Ten film przedstawia wprowadzenie do Kodeksu CTU oraz jak Cordstrap może pomóc w spełnianiu wymogów.

Kodeks zawęża oraz precyzuje zakres odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych uczestników morskiego łańcucha dostaw – spedytorów, pakowaczy, przedsiębiorstw transportu drogowego, przedsiębiorstw kolejowych oraz odbiorców. Jest to zmiana pozytywna, ponieważ umożliwia szybką identyfikację przyczyny uszkodzenia ładunku. Ponieważ jednostka CTU przechodzi przez tak wiele rąk w globalnym przemyśle transportowym, wskazanie odpowiedzialności umożliwia organom skuteczne rozwiązanie problemu. Kodeks jest użyteczny, gdy reklamacja trafi na drogę sądową, co nie było możliwe w przypadku poprzedniego Przewodnika.

Założenia

Kodeks CTU to wspólna publikacja:

  • Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

  • Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)

  • Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG)

Zawiera ona niezobowiązujący globalny kodeks postępowania w odniesieniu do transportu i pakowania kontenerów transportowych(oraz innych jednostek ładunkowych), transportowanych drogą morską i lądową.

Celem Kodeksu jest zajęcie się kwestiami istotnymi dla wszystkich stron zaangażowanych w globalne zabezpieczanie ładunku, dotyczącymi niewłaściwych praktyk w zakresie pakowania jednostek ładunkowych. Należą do nich: nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku, przeciążenie i nieprawidłowa deklaracja zawartości. Te niedociągnięcia mogą mieć bezpośredni wpływ na  ogół społeczeństwa lub pracowników łańcucha transportu i zaopatrzenia, którzy nie mają kontroli nad tymi błędami i ich konsekwencjami.

Cordstrap Kodeksu CTU (EN)

Znaczenie

Kodeks CTU 2014 aktualizuje wytyczne 1997 IMO/MOP/EKG dotyczące pakowania jednostek ładunkowych.

Podstawowe wymogi są następujące: 

  • Należy zapewnić bezpieczne środowisko pracy.

  • Jednostki CTU oraz wszelki zastosowany sprzęt mocujący muszą być w dobrym stanie.

  • Należy wybrać jednostkę CTU najlepiej dopasowaną do danego ładunku.

  • Wszystkie ładunki należy rozłożyć równomiernie na całej podłodze kontenera.

  • Nie wolno stosować systemów mocowania i zabezpieczeń , które nie posiadają odpowiedniego uwierzytelnienia lub są niekompatybilne z ładunkiem.

  • Na zewnętrznej powierzchni jednostki CTU należy umieścić wszelkie potrzebne oznaczenia i znaki.

Stan aktualny

Chociaż początkowo wyrażano pogląd, że Kodeks, podobnie jak poprzedni Przewodnik, będzie miał niewielkie znaczenie w branży, jego znaczenie stale rośnie. Ogromne eksplozje w porcie Tianjin w sierpniu 2015 r., których straty oszacowano na 2,5-3,5 mld dolarów, stanowią tło, na którym należy przedyskutować praktyki pracy i zarządzania ryzykiem w ramach globalnego łańcucha dostaw.

Przyjęcie i przestrzeganie Kodeksu jest coraz bardziej oczekiwane na całym świecie. Na przykład stowarzyszenie TICTA (Thai International Cargo and Terminals Association) poinformowało niedawno klientów, że w ich placówkach obowiązuje przestrzeganie wymogów Kodeksu CTU.

Takie ruchy stanowią część globalnej strategii standaryzacji sposobu, w jaki kontenery są prezentowane i zabezpieczane. Kolejnym wskazaniem jest wprowadzenie w lipcu 2016 roku przepisu dotyczącego zweryfikowanych mas brutto, wymagające od spedytorów podawania dokładnej masy kontenerów po raz pierwszy w 60-letniej historii branży. 

Zobacz również...

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt