Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Badania Zgodności, Aprobaty i Certyfikacja

Ponad 25 000 przedsiębiorstw na całym świecie zaufało firmie Cordstrap, abyśmy pomogli im sprostać wymaganiom stawianym w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. W Cordstrap -priorytetem jest bezpieczeństwo ładunków. Aby zyskać pewność, że nasze produkty i rozwiązania spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, podjęliśmy współpracę z wiodącymi światowymi organizacjami akredytującymi. Pragniemy wykorzystać ich doświadczenie, aby nasi klienci mieli pewność, że jesteśmy w stanie wesprzeć ich działalność w należyty sposób.

Umów spotkanie ze specjalisą zabezpieczania ładunku Cordstrap

Poniżej zamieszczamy informacje o organizacjach, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa naszych rozwiązań.

Association of American Railroads

Association of American Railroads (AAR) Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich to wiodąca organizacja, której zadaniem jest ustalanie zasad korzystania z sieci kolejowej, wyznaczanie standardów, prowadzenie badań, zarządzanie strukturą technologiczną oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i wydajnością transportu kolejowego w Stanach Zjednoczonych.

Podobnie jak w przypadku firmy Cordstrap, AAR kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo w kwestii transportu ładunków. Ściśle współpracujemy z AAR, aby dokładnie przetestować nasze rozwiązania. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, wspólnie poświęciliśmy ponad rok czasu na testowanie i udoskonalanie naszych rozwiązań dla transportu ładunków w kontenerach. W roku 2016 opracowane przez Cordstrap rozwiązania do przewozu ładunków w kontenerachotrzymały aprobatę AAR. Posiadamy liczne certyfikaty GIS. Nasi klienci mogą mieć pewność, że transport ich produktów z wykorzystaniem kolei amerykańskich odbywa się w sposób bezpieczny.

Cztaj dalej

IMO

IMO, czyli Międzynarodowa Organizacja Morska to specjalna agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialna za bezpieczeństwo transportu morskiego oraz zapobieganie zanieczyszczenia wód przez statki. r

IMO wniosła swój wkład w opracowanie Kodeksu CTU. Kodeks CTU to Kodeks Praktyk  Załadunku Towarów na Jednostki Transportowe zawierający szeroki zakres informacji, w tym wytyczne odnoszące się do wszelkich aspektów załadunku oraz zabezpieczenia ładunku przewożonego wkontenerach. Kodeks CTU może stanowić wzorzec  zarówno dla przepisów krajowych, jak i ujednoliconych regulacji międzynarodowych. Cordstrap podejmuje wszelkie starania, aby upewnić się, że nasze globalne rozwiązania są zgodne z Kodeksem CTU oraz zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Cztaj dalej

Lloyd’s Register

Lloyd’s Register to najstarsze towarzystwo klasyfikacyjne na świecie, które obejmuje swoją działalnością liczne branże zatrudniając  ponad 9000 pracowników w 78 krajach.

Organizacja zyskała renomę jako instytucja wyróżniająca się dużą rzetelnością i bezstronnością oraz dążąca do perfekcji, jeśli chodzi o kwestie związane z technologią. Zgłosiliśmy się do tej organizacji w celu zbadania naszych rozwiązań polegających na transporcie ładunku w  kontenerach pod kątem zgodności z Kodeksem CTU. Jest nam niezmiernie milo oświadczyć, że organizacja Lloyd’s Register potwierdziła, iż wymienione wyżej rozwiązania są zgodne z Kodeksem CTU.

Cztaj dalej

MariTerm AB

MariTerm AB to firma konsultingowa specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa, racjonalizacji i wydajności transportu.

MariTerm udziela firmie Cordstrap naukowego wsparcia przy opracowywaniu nowych rozwiązań, których projektowanie oraz testowanie odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki zastosowaniu obliczeń oraz modeli współczynnika tarcia, sił statycznych i dynamicznych, sił rozciągania, i innych współczynników możliwe jest opracowanie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Cztaj dalej

DNV

DNV to wiodące towarzystwo klasyfikacyjne, a zarazem uznana firma doradcza w przemyśle morskim na skalę globalną.

DNV to główny partner Cordstap, jeśli chodzi o certyfikację produktów. Dzięki stałej współpracy mamy pewność, że wszystkie nasze produkty podlegają ewaluacji i certyfikacji przez instytucje zewnętrzne.

Cztaj dalej

Bureau Veritas

Bureau Veritas to wiodąca organizacja zajmująca się certyfikacją w kwestii jakości, zdrowia, bezpieczeństwa oraz zarządzania środowiskowego. Posiada ona akredytację ponad 60 instytucji z całego świata.

Cztaj dalej

Zobacz również...

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt