Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Poznaj specjalistów

Chcesz dowiedzieć się jak Cordstrap może pomóc Twojej firmie? Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami. Tu możesz dowiedzieć się więcej o ich specjalizacjach.

Umów spotkanie ze specjalisą zabezpieczania ładunku Cordstrap

Stefan Becker

Stefan specjalizuje się w ładunkach wielkich, tzw. super cargo - do 500 ton, transportowanych na barkach, a także na pokładach statków i w ich ładowniach. Bierze on udział w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań Cordstrap od 2000 r. i jest liderem na rynku w zakresie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które w namacalny sposób ulepszają zabezpieczanie ładunków typu super cargo.

Stefan ukończył kursy Cordstrap poziomu I i II oraz kurs transportowy „Exceptional Transport” organizacji Chartered Institute of Logistics and Transport w Singapurze. Obecnie uczęszcza on na kurs dyplomowy w zakresie inspekcji morskich na uniwersytecie Lloyd’s Maritime Academy.

 

Adrian Costas

Adrian jest akredytowanym inspektorem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ładunków masowych i zabezpieczania ładunków na kontenerach typu flat rack dla branży portowej i przemysłu maszynowego.

Reiner Gohlke

Klientom z branży chemicznej i metalowej Reiner służy ponad 30-letnim doświadczeniem. Reiner jest pasjonatem w zakresie zabezpieczania ładunków i specjalizuje się w dziedzinie zabezpieczania ładunków dynamicznych. Doskonale rozumie potrzeby firm pakujących na cele eksportu, a także firm logistycznych i mocujących.

Jest on trenerem i doradcą z certyfikatem DIN EN ISO/IEC 17024:2012 w zakresie zabezpieczania ładunków w transporcie morskim, kolejowym i drogowym.

Scott Loudon

Scott pracuje w Cordstrap ponad 10 lat. W tym czasie pomógł on ponad 500 firmom poprawić ich procedury związane z transportem towarów. Specjalizuje się on w zapobieganiu uszkodzeniom towarów na torach kolejowych Ameryki Północnej i dąży do stworzenia bezpieczniejszych i łatwiejszych w użyciu systemów zabezpieczania ładunków.

Scott jest członkiem stowarzyszenia AIST związanego z technologiami żelaza i stali i obecnie pomaga organizacjom kolejowym AAR i RAC w kwestiach związanych z ruchem kolejowym.

Darren Ward

Darren rozpoczął współpracę z Cordstrap w 1995 r. i pracował w różnych działach firmy, włączywszy ogólne zastosowania mocowań i zabezpieczanie ładunków.

Ma on ponad 20 lat doświadczenia w zakresie zabezpieczania ładunków, a jego zaangażowanie we wszelkie kwestie bezpieczeństwa zabezpieczanych ładunków dorównuje zaangażowaniu Cordstrap.

Screenshot 2023-01-31 at 14.32.59.png

Gert-Henk van Gammeren

Gert-Henk specjalizuje się w kwestiach związanych z transportem morskim i charakterystycznych zagadnieniach związanych z transportem ładunków masowych, wymagających specjalnego planowania (project cargo) oraz transportem morskim i międzynarodowym. Przez ostatnie pięć lat Gert-Henk wykorzystywał swoje szczególne umiejętności w dwóch największych portach o największym przerobie na świecie - w Rotterdamie i Antwerpii. Tam może on skupić się na budowaniu złożonych związków ze spedytorami, związków opartych na jakości, wiedzy, wsparciu i zaufaniu.

Gert-Henk służy Cordstrap 20-letnim doświadczeniem w pakowaniu i mocowaniu.  Ukończył on kursy szkoleniowe opiekę posprzedażową w zakresie mocowań i zabezpieczeń i dziś pomaga klientom z branży metalowej, firmom zajmującym się pakowaniem na potrzeby eksportu, firmom mocującym i logistycznym w konteneryzacji, zabezpieczaniu ładunków masowych i mocowaniu ładunków na kontenerach typu flat rack.

Zobacz również...

Cordstrap zatrudnia specjalistów w ponad 50 krajach świata

Oddziały firmy na świecie

Szkolenie z zakresu stosowania przepisów prawnych oraz BHP

Szkolenia Cordstrap

Transport globalny z punktu widzenia firmy Cordstrap

Nowinki i nowości

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt