Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Impressum Cordstrap

Prawa autorskie

Firma Cordstrap zaprojektowała niniejszą stronę internetową jako usługę dla wszystkich użytkowników Internetu w ogóle, a klientów firmy w szczególności. Niniejsza strona internetowa zawiera wiele elementów stanowiących własność intelektualną firmy Cordstrap i strony trzeciej jak zdjęcia, treści, filmy i projekt graficzny strony. Całkowite lub częściowe powielanie jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela własności intelektualnej.

Ograniczenia użytkownika

Ponadto na użytkowników nakłada się następujące ograniczenia podczas korzystania z witryny:
• Zabrania się kopiowania części niniejszej strony internetowej zarówno w sposób elektroniczny, jak i inny, za wyjątkiem konieczności skonsultowania i wykorzystania usług świadczonych przez stronę przez Internet.
• Zasadniczo dopuszcza się możliwość tworzenia hiperłączy do strony Cordstrap, ale jedynie do jej strony głównej. Firma Cordstrap zastrzega sobie prawo do zwalczania takich odnośników.
• Nie zezwala się na takie tworzenie hiperłączy do strony Cordstrap, dzięki któremu stronę tę widać w ramce innej strony internetowej.

Dozwolony użytek

Zabrania się z takiego korzystanie ze strony firmy Cordstrap, które mogłoby utrudniać korzystanie z niej innym gościom ani też mieć wpływu na jej wykorzystanie w jakikolwiek inny sposób, włączając w to informacje o zawartości i/lub zawarta w niej strukturę programową.

Odpowiedzialność prawna

Firma Cordstrap nie może całkowicie zagwarantować dostępności i dokładności informacji dostępnych na jej stronie internetowej. Firma Cordstrap nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowości jakichkolwiek informacji podanych na jej stronie internetowej za wyjątkiem wypadków, gdy poniesiona szkoda została spowodowana umyślnie przez firmę Cordstrap lub z jej winy.

Zastrzeżenie

Wszelkie informacje o firmie Cordstrap podane na niniejszej stronie internetowej mają służyć do stworzenia ogólnego zrozumienia firmy Cordstrap i jej produktów przez zainteresowane strony. Z założenia na informacjach tych można polegać, ale moga one zostać zmienione w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Cordstrap nie może zagwarantować całkowitej kompletności i dokładności.