Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Brad Tribble

Kodeks postępowania grupy Cordstrap

Reputacja firmy Cordstrap opiera się na wspólnej, głęboko zakorzenionej wierze w najwyższe standardy etyczne i podejmowaniu wszelkich starań w celu postępowania zgodnie z tymi standardami. Wszelkie kwestie wymagają rozważnego osądu i właściwego podejścia niezależnie od tego, czy chodzi o molestowanie seksualne, konflikt interesów czy uczciwość w relacjach biznesowych. Nie można - i nie powinno się - akceptować wymówek i czynić wyjątków. Uczciwość leży w końcu u podstaw działania firmy.

Kodeks postępowania jest niezbędnym dokumentem dla każdego pracownika firmy Cordstrap. Opisuje on podstawowe zasady działania firmy. Nie jest jednak opisem wszystkich polityk i procedur firmy. Zapewnia on ogólny zarys sposobu, w jaki pracownicy powinni wykonywać swoje obowiązki, prowadzić kontakty biznesowe i podejmować decyzje, a również działać i reagować. Kodeks postępowania odzwierciedla idee zarządzania, które walnie przyczyniły się do rozwoju firmy. Starannie przeczytałem dokumenty i chciałbym poprosić Cię o to samo.

Czuję się dumny z tego, że Cordstrap popiera zasady w Kodeksie postępowania i wierzę, że Ty, jak i ja, będziesz pracować zgodnie z tymi zasadami każdego dnia.

Z poważaniem,

Brad Tribble
prezes Zarządu

Kodeks postępowania grupy Cordstrap

Wytyczne zgłaszania nieprawidłowości grupy Cordstrap

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt