Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Privacy- en Cookiebeleid Cordstrap BV

Dit privacy- en cookiebeleid regelt de wijze waarop Cordstrap informatie verkregen van gebruikers van de Cordstrap website (elk, een "Gebruiker") verzamelt, gebruikt, onderhoudt en deelt. Cordstrap B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers die via de site en anderszins in overeenstemming met de Nederlandse Wet inzake bescherming van persoonsgegevens ("Wet bescherming persoonsgegevens") is verkregen.


Persoonsgegevens

Cordstrap kan persoonsgegevens verzamelen van Gebruikers wanneer Gebruikers een contactformulier invullen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Cordstrap. Gebruikers kunnen worden gevraagd naar, voor zover nodig, naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, locatie en een beschrijving van hun aanvraag. Deze informatie wordt gebruikt om te reageren op de aanvraag, voor klantenservice, marketing- en verkoopdoeleinden. Als Gebruikers zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven, kan hen gevraagd worden om deel te nemen aan enquêtes en als ze dat doen, wordt de informatie uit de enquête toegevoegd aan de persoonsgegevens voor verkoop- en marketing doeleinden en voor statistische doeleinden om de Cordstrap producten en service in het algemeen te verbeteren.


Nieuwsbrieven

Als een Gebruiker besluit om zich aan te melden voor onze mailinglist, zullen zij e-mails ontvangen met daarin bedrijfsnieuws, updates, verzoeken om deel te nemen aan enquêtes of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Cordstrap en/of aan haar gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of distributeurs. Deze e-mails kunnen gepersonaliseerd worden naar gelang de interesses van de Gebruiker zoals meegedeeld via enquêtes onder klanten.
Als een Gebruiker zich op enig moment wil afmelden voor verdere ontvangst van e-mails hebben we gedetailleerde instructies voor het afmelden onderaan in elke e-mail staan of de Gebruiker kan met ons contact opnemen via het e-mailadres voor opzeggingen:

communications@cordstrap.com


Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens zo lang op als nodig is om te reageren op uw aanvraag en gedurende een extra termijn van één jaar na de behandeling van de aanvraag, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres op totdat u zich afmeldt. Informatie over uw interesses om uw nieuwsbrief aan te passen worden voor een periode van twee jaar na elke enquête opgeslagen.


Cookies en vergelijkbare technieken

In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij gebruik maken van cookies of soortgelijke technieken (hierna "Cookies") wanneer Gebruikers gebruik maken van onze website.

De Site gebruikt de volgende cookies:

Functionele Cookies
Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, het type computer en technische informatie over uw aansluiting op onze Site, zoals het besturingssysteem en de Internet service providers die u gebruikt en andere soortgelijke gegevens. Deze informatie wordt gebruikt om technisch de navigatie en het gebruik van de Site mogelijk te maken.
Daarnaast kunnen functionele cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals aanmeldingsgegevens of taal of  om Gebruikersvoorkeuren voor volgende bezoeken te onthouden.

Analytics Cookies
Onze Site gebruikt ook Analytics cookies geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken en de delen van de Site die het populairst zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt voor geaggregeerde en statistische informatie over het gebruik van onze Site en wordt gebruikt voor het verbeteren van de inhoud van onze Site voor een betere gebruikerservaring.
Onze Site gebruikt verder Analytics cookies om te meten hoe u onze site heeft gevonden, om de effectiviteit van e-mail campagnes, advertenties of Adwords op andere websites van derden te kunnen meten.

De Analytics cookies kunnen niet worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet. 

Cordstrap maakt gebruik van Google Analytics op een privacy vriendelijke manier zoals geadviseerd door de Nederlandse databeschermingsautoriteit (College bescherming persoonsgegevens). Onder andere is Cordstrap een verwerker overeenkomst aangegaan die Google Analytics verplicht gegevens alleen te gebruiken voor de bovenstaande analyse doeleinden, om de laatste 4 cijfers van uw IP-adres te verwijderen en om Google te verplichten de gegevens afzonderlijk van hun andere diensten te gebruiken.

Sociale Media Cookies
U kunt delen van onze Site delen via sociale media, zoals Linkedin en Twitter. Deze sociale media gebruiken cookies om u in staat te stellen dit te doen, als u ons toestemming geeft voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij verwijzen u graag de privacyverklaringen van de relevante sociale media voor informatie over hun gebruik van deze cookies.


Cookie Overzicht

Google Analytics
Link
https://developers.google.com/analytics/devguides/
collection/analyticsjs/cookie-usage

Beschrijving
Om te "onthouden" wat een gebruiker heeft gedaan op de vorige pagina's / interactie met de website

Duur
Max. 2 jaar

Plaats Domein
cordstrap.com

 

Google Tag Manager
Link

https://developers.google.com/analytics/devguides
/collection/analyticsjs/cookie-usage

Beschrijving
Om te "onthouden" wat een gebruiker heeft gedaan op de vorige pagina's / interactie met de website

Duur
Max. 2 jaar

Plaats Domein
cordstrap.com

 

ASP.net Cookie
Link

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178194%28v=vs.140%29.aspx

Beschrijving

ASP.net cookie is een cookie per sessie die nodig is om bezoekers de juiste webpagina's te tonen.

Duur
Einde van sessie

Plaats Domein
cordstrap.com

  

Arrafinnity
Link
http://azure.microsoft.com/blog/2013/11/18/disabling-arrs-instance-affinity-in-windows-azure-web-sites/

Beschrijving
Nodig voor het balanceren van Azure en juiste technische werking

Duur
Einde van sessie

Plaats Domein
cordstrap.com

 

New Relic
Link
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies

Beschrijving
New Relic is een monitoring tool voor de technische staat van de servers

Duur
Einde van sessie

Plaats Domein
cordstrap.com


Hoe we uw gegevens beschermen

Wij slaan de informatie van de Gebruiker op onze eigen servers op, die zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens. 

Wij gebruiken onder anderen de volgende veiligheidsmaatregelen:
• Al onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en dienen te handelen in overeenstemming met een intern veiligheidsbeleid dat is ingevoerd

• Onze serverruimtes zijn alleen toegankelijk voor ons IT-personeel door middel van elektronische sleutels

• De toegang tot de database is alleen mogelijk met een certificaat geïnstalleerd op computers van werknemers met een reden voor hun toegang

• Er is een back-up plan/disaster recovery ingevoerd

• Codering tijdens verzending op basis van SSL-certificering

Onze externe dienstverleners zijn contractueel verplicht om ten minste hetzelfde niveau van beveiliging te bieden van de gegevens die door hen namens ons worden verwerkt.


Intrekken van de toestemming/rechten
van toegang, verwijdering en aanpassingen

U hebt op elk moment het recht om u af te melden van ons gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of andere doeleinden van direct marketing. U kunt dit doen door te klikken op de optie afmelden onderaan elke nieuwsbrief of door naar het gedeelte voor afmelden te gaan onder privacy- en cookie-instellingen op onze Site.

U kunt ook op elk moment uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door naar het desbetreffende gedeelte van privacy- en cookie-instellingen op onze website te gaan.

Houdt u er rekening mee dat cookies die al geplaatst zijn voor uw opzegging, niet worden verwijderd als u dit doet. Als u bestaande cookies wilt verwijderen, verwijzen wij u graag naar uw browser-instellingen.

Merk ten slotte op dat u het recht hebt om een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens verwerkt door Cordstrap en te verzoeken om verwijdering of correctie ervan indien ze onjuist of niet relevant zijn, door een e-mail te sturen aan:

communications@cordstrap.com


Delen van uw persoonsgegevens


Wij mogen persoonsgegevens van de Gebruiker doorgeven aan onze gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of distributeurs in het land waar de desbetreffende Gebruiker is gevestigd indien nodig om te reageren op de aanvraag van de Gebruiker. Voor zover deze partijen zich bevinden buiten de EU en Canada, is Cordstrap EU-model contractbepalingen aangegaan met deze partijen om ervoor te zorgen dat ze een adequaat beschermingsniveau bieden voor de bescherming van uw gegevens. Anders zullen wij persoonlijke identificatie-informatie van de Gebruiker niet verkopen, uitwisselen of verhuren aan anderen.

Wij kunnen verder gebruikmaken van derden om ons te helpen met onze bedrijfsvoering en de Site of om activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Wijzigingen in dit privacybeleid

Cordstrap heeft de bevoegdheid om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen. Wanneer we dat doen, zullen we de datum van bijwerken onderaan deze pagina aanpassen. Wij moedigen Gebruikers aan regelmatig deze pagina te controleren voor eventuele veranderingen en om op de hoogte blijven hoe wij helpen bij de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen.


Kennisgeving en contact met ons

De verwerking van persoonsgegevens door Cordstrap is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer m1597252.

Als u nog vragen hebt over dit privacy- en cookiebeleid of de praktijken van de Site, dan kunt u contact met ons opnemen via:


Cordstrap BV
communications@cordstrap.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 2015

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens