Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

CTU-code

Cordstrap en de CTU-code

Cordstrap ondersteunt de wereldwijde invoering van de CTU-code. Het is onze missie om klanten te helpen hun lading veilig te zekeren – en om ze up-to-date te houden over de nieuwste regels, voorschriften en gebruiken.

Onze halve eeuw aan ervaring in het zekeren van lading heeft ons geleerd dat het niet voldoende is om alleen producten te leveren; door daarnaast training en advies te geven, garanderen we dat klanten een daadwerkelijke oplossing hebben voor hun vereisten op het gebied van ladingzekering. Bij Cordstrap volgen we de ontwikkelingen op de wereldmarkt en regelgeving nauwgezet, terwijl we met klanten praten over hun behoeften. Dit helpt ons om nieuwe en verbeterde oplossingen te ontwikkelen, waar en wanneer dat maar nodig is.

Bij Cordstrap helpen we onze klanten om te voldoen aan de CTU. Wij doen dit door voor elke locatie de juiste zekeringsoplossing en training te bieden. Dit garandeert dat de lading veilig op de plaats van bestemming aankomt. En kosteneffectief, omdat er minder containers na inspectie zullen worden afgewezen.

Boek nu een afspraak met uw lokale Cordstrap Protection Engineer

Inleiding op de CTU-code

Deze video geeft u een inleiding op de CTU-code – en hoe Cordstrap u kan helpen om hieraan te voldoen.

Achtergrond

De CTU-code is een gezamenlijke publicatie van de:

  • Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

  • Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

  • Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (UNECE)

Hij zorgt voor een niet-bindende wereldwijde gedragscode voor de afhandeling en verpakking van zeecontainers (en andere laadeenheden) die over zee en land vervoerd worden.

De Code is bedoeld om grote problemen van alle partijen die betrokken zijn bij het wereldwijd zekeren van lading aan te pakken, met betrekking tot slechte werkmethoden bij het verpakken van laadeenheden. Het gaat hier onder andere om het onvoldoende zekeren van lading, het te zwaar beladen en een onjuiste aangifte van de inhoud. Deze tekortkomingen kunnen een directe invloed hebben op het algemene publiek of op transportmedewerkers en personeel in de aanvoerketen – die geen zeggenschap hebben over deze fouten of hun gevolgen.

Download de Cordstrap CTU-code (EN)

Belang

De CTU-code van 2014 actualiseert de IMO/ILO/UNECE Richtlijnen voor de Verpakking van Laadeenheden uit 1997.

De belangrijkste eisen zijn: 

  • Er moet gezorgd worden voor een veilige werkomgeving.

  • De CTU en eventuele lashing-apparatuur moet in een goede toestand verkeren.

  • De meest geschikte CTU voor een bepaalde lading moet worden gekozen.

  • Een lading moet gelijkmatig worden verdeeld over de bodem van decontainer.

  • Er mogen geen lashing- en beveiligingssystemen worden gebruikt die niet-gecertificeerd zijn of die onverenigbaar zijn met een lading.

  • Alle noodzakelijke markeringen en tekens moeten op de buitenkant van de CTU worden aangebracht.

Huidige status

Terwijl aanvankelijk gedacht werd dat de Code, net als de eerdere Handleiding, van weinig belang zou zijn in de branche, neemt de betekenis ervan voortdurend toe. De spectaculaire explosie in de haven van Tianjin in augustus 2015 – met een geschatte verzekeringsschade tussen $ 2,5 en $ 3,5 miljard – geeft aan waarmee rekening moet worden gehouden bij werkmethoden en risicobeheer binnen de wereldwijde leverketen.

Invoering en naleving van de Code wordt wereldwijd steeds meer verwacht. De 'Thai International Cargo and Terminals Association' (TICTA) heeft haar klanten bijvoorbeeld onlangs geïnformeerd dat de voorwaarden van de CTU-code in haar installaties moeten worden nageleefd.

Dergelijke maatregelen vormen een onderdeel van een breder streven om wereldwijd de manier waarop containers worden aangeboden en gezekerd te standaardiseren. Een andere aanwijzing is de invoering in juli 2016 van het geverifieerde brutogewicht, waarbij verladers voor het eerst in de 60-jarige geschiedenis van de branche het juiste gewicht van de container moeten opgeven.

Ook interessant...

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens