Brad Tribble

Cordstrap Group Gedragscode

Cordstrap's reputatie is gebaseerd op de gedeelde, diepgewortelde overtuiging over de hoogste ethische normen en onze voortdurende inspanningen om onszelf hiernaar te gedragen. Of het nu gaat om seksuele intimidatie, een belangenverstrengeling of integriteit in zakelijke relaties, al deze zaken vragen om weloverwogen inzicht en correct gedrag. We kunnen - en mogen - geen excuses aanvaarden of uitzonderingen maken. Immers, integriteit is de sleutel tot alles wat we doen. De gedragscode is een onmisbaar document voor elke Cordstrap werknemer. Het beschrijft de fundamentele principes van hoe we zaken doen.

Het is geen overzicht van al ons bedrijfsbeleid of -procedures. In plaats daarvan biedt het een breed perspectief van de manier waarop we omgaan met onze werkzaamheden, onze zakelijke contacten, onze beslissingen en onze manier van handelen en met elkaar omgaan. De gedragscode geeft de ideeën van het management weer, die een essentiële bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling ervan. Ik heb de documenten zorgvuldig doorgenomen en wil u vragen hetzelfde te doen.

Ik ben er trots op dat Cordstrap de principes in de gedragscode onderschrijft. Ik vertrouw erop dat u, net als ik, iedere dag in overeenstemming met deze beginselen zult werken.

Met vriendelijke groet,

Brad Tribble
CEO


Cordstrap Group Code of Conduct

Cordstrap Group Whistle-blowing Guidelines

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens