Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Wskazówki i porady W zakresie konteneryzacji

Firma Cordstrap zapewnia rozwiązania dostosowane do potrzeb producentów korzystających z kontenerów w zakresie pełnego fizycznego zabezpieczania wszelkich ładunków (od pojazdów do napojów na paletach) w transporcie kolejowym, morskim, drogowym i lotniczym.

 • Zgodność z obowiązującą wersją kodeksu CTU jest bardzo ważna dla załadowców, na których teraz spoczywa pełna odpowiedzialność za dostarczanie jedynie bezpiecznie zapakowanych i nadających się do transportu ładunków. Wszystkie rozwiązania firmy Cordstrap są w pełni zgodne z przepisami kodeksu CTU.
 • Przed zabezpieczeniem ładunku należy sprawdzić kontenery pod kątem uszkodzeń.
 • Towary należy zawsze rozmieszczać w kontenerach tak, aby zapobiec ich przemieszczaniu się podczas transportu.
 • Przestrzeń pomiędzy ładunkami należy zapełniać przy pomocy produktów takich, jak worki sztauerskie firmy Cordstrap.
 • Mocowania ładunku zakłada się dopiero po rozważeniu i obliczeniu sił jakie będą miały na niego wpływ i przemieszczeń, którym zostanie poddany. Obliczeń tych należy dokonywać w oparciu o odpowiednie kodeksy czy normy, np. Kodeks CTU. Specjaliści ds. zabezpieczania ładunku Cordstrap służą radą w zakresie stosowania rozwiązań.
 • Zmiany klimatu mogą mieć ogromny wpływ na ładunek podczas transportu (np. gdy statek przekracza granice różnych stref klimatycznych). Temperatury powietrza w kontenerach mogą różnić się o 20-30ºC od temperatury otoczenia.
 • Przy pakowaniu towarów należy mieć na względzie unikanie skażenia biologicznego. W niektórych krajach przepisy prawa transportowego nakazują użycie drewna do pakowania w celu ochrony przed owadami. Wykorzystanie worków sztauerskich Cordstrap eliminuje taką ewentualność.
 • Transport towarów niebezpiecznych powinien odbywać się w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.
 • Niektórych rodzajów ładunków (na przykład ładunki wilgotne, czy wydzielające wilgoć i ładunki suche, czy wrażliwe na wilgoć) nie należy razem pakować.
 • Materiały zabezpieczające cechują się różnymi właściwościami  i wpływem na ładunki, dlatego do zabezpieczania ładunków należy stosować tylko jeden rodzaj mocowań.
 • Taśmy do spinania i wiązania Cordstrap dostępne są w różnych wariantach siłowych: od 453,5 kg (450 dan) do ponad 20 411,6 kg (20,000 dan). Należy pamiętać, że pozornie podobne taśmy polipropylenowe cechują się całkowicie innym współczynnikiem wydłużania niż taśmy Cordstrap.
 • Dobranie najlepszego mocowania zależy od różnych czynników takich, jak cechy i waga towarów czy sposób transportu.
 • W celu dobrania właściwego rozmiaru worków sztauerskich do danego ładunku należy:
  – zmierzyć przestrzeń między elementami ładunku.
  – zmierzyć odległość od podłogi do najwyższego punktu ładunku.
  – zmierzyć długość zabezpieczanych palet (lub innego typu ładunku).

Szybkie, łatwe w obsłudze i oszczędne rozwiązania dla światowego transportu

Konteneryzacja

Skontaktuj się z nami, a udzielimy porad w zakresie zabezpieczania ładunków.

Kontakt