Tips en adviezen Ladingzekeren in containers

Cordstrap biedt pasklare oplossingen voor fabrikanten die containers gebruiken, en zorgt zo voor de volledige fysieke bescherming van elke lading - van voertuigen tot gepalletiseerde dranken - onder alle omstandigheden, of die nu over het spoor, de zee, de weg of een combinatie hiervan vervoerd wordt.

 • Het is voor transporteurs belangrijk om te voldoen aan de laatste versie van de CTU-code, omdat zij nu expliciet verantwoordelijk zijn voor het afleveren van een lading die veilig is en geschikt voor transport. Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.
 • Containers moeten altijd gecontroleerd worden op beschadigingen, voordat begonnen wordt met het zekeren van de lading.
 • Verpak goederen altijd in containers, zodat alles stevig tegen elkaar staat en verschuiven tijdens het transport voorkomen wordt.
 • De ruimtes tussen de lading moeten opgevuld worden, bijvoorbeeld met de stuwzakken van Cordstrap.
 • Lashing mag pas aangebracht worden nadat de krachten en bewegingen die op de lading in kunnen werken beoordeeld en berekend zijn. Deze berekeningen moeten gebaseerd zijn op de desbetreffende reglementen. Cordstraps ladingzekeringsexperts kunnen u specifieke toepassingen adviseren.
 • Klimaatverandering kan tijdens het transport druk op de lading veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer een schipverschillende klimaatzones doorkruist. De luchttemperatuur in een container kan wel 20-30ºC afwijken van de buitentemperatuur.
 • Bij het inpakken moet biologische besmetting te allen tijde voorkomen worden. In sommige landen gelden er regels voor het hout dat gebruikt wordt voor het zekeren van lading, om de afwezigheid van insecten te garanderen. Het gebruik van de stuwzakken van Cordstrap sluit dit risico uit.
 • Gevaarlijke lading moet altijd conform de betreffende wetgeving vervoerd worden.
 • Bepaalde soorten lading mag nooit gezamenlijk verpakt worden - bijvoorbeeld vochtige (of vocht afgevende) goederen samen met droog (of vochtgevoelige) goederen.
 • Verschillende zekeringsmaterialen hebben ook verschillende vervormingseigenschappen. Daarom mogen er geen verschillende soorten zekeringsmateriaal gebruikt worden om hetzelfde deel van de lading te zekeren.
 • Het omsnoerings- en lashingband van Cordstrap is in verschillende sterktes leverbaar, variërend van 450 kg (daN). Let op: band van polypropyleen heeft (hoewel het op het eerste gezicht veel op elkaar lijkt) totaal andere rekeigenschappen dan Cordstrap-band.
 • Wat de beste manier van lashen is voor een bepaalde lading, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en het gewicht van de producten en de manier van transport.
 • Voor het bepalen van de juiste maat van stuwzakken voor een bepaalde lading:
  - meet de leegte tussen de lading elementen
  - meet de afstand van de vloer tot aan de bovenkant van de lading
  - meet de lengte van de pallets (of ander type lading) die moet worden gezekerd

Snelle, eenvoudige en kostenefficiënte producten voor wereldwijd transport

Zekeren in containers

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens