Cordstrap Impressum

Copyright

Cordstrap heeft deze website ontwikkeld als een service aan alle internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. Deze website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Cordstrap en een derde partij rusten met betrekking tot afbeeldingen, teksten, video's en de grafische vormgeving van de pagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendom.

 

Gebruikersbeperkingen

Daarnaast gelden de volgende gebruikersbeperkingen bij het gebruik van de website:
• Het is verboden om kopieën van deze website zowel elektronisch of op enigerlei andere wijze te maken, behalve wanneer nodig om de website diensten via het internet te raadplegen en te gebruiken.
• In beginsel is het toegestaan om hyperlinks aan te maken naar de Cordstrap website, maar alleen naar onze homepage.
   Cordstrap behoudt zich het recht voor weerstand te bieden tegen deze zogenaamde "deeplinks".
• Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Cordstrap website aan te maken op een zodanige wijze dat de website wordt weergegeven in het frame van een andere website.

 

Fair Use

Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op enigerlei wijze die belemmering kan opleveren voor andere bezoekers van de Cordstrap website, of op een andere wijze gevolgen heeft voor het gebruik waaronder de getoonde informatie en/of de structuur van het programma erachter.


Aansprakelijkheid

Cordstrap kan de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie op de website niet volledig garanderen. Cordstrap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door de afwezigheid of onjuistheid van enige informatie op de website, behalve wanneer de schade is veroorzaakt door opzet van Cordstrap of vanwege schuld van Cordstrap.


Disclaimer

Alle informatie over die over Cordstrap op deze website wordt gegeven is bedoeld om algemene informatie te geven over Cordstrap en haar producten aan belanghebbenden. Deze informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Cordstrap kan absolute volledigheid en juistheid niet garanderen.