Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Various modes of cargo transport.

Kodeks CTU

Niedługo zostanie wprowadzona nowa wersja Kodeksu CTU. Jedną z głównych zmian jest zobowiązanie przewoźników do dostarczania ładunków w stanie identycznym z tym, w jakim je odebrali.

Wiele wypadków w trakcie transportu można przypisać niewłaściwemu zapakowaniu towarów
Wiele wypadków w trakcie transportu można przypisać niewłaściwemu zabezpieczeniu ładunku w kontenerach, w tym niewłaściwe zabezpieczenie ładunku, czy też załadowanie zbyd dużej ilości towarów lub ich niewłaściwe oznakowanie. Jest to poważna kwestia z uwagi na to, że ofiarami takich wypadków mogą być zwykli ludzie lub pracownicy transportowi lub firm dostawczych, którzy nie mają wpływu na pakowanie takich jednostek transportowych. Poza tym uszkodzenia ładunków, jednostek transportowych lub infrastruktury powodują utratę zysków i reputacji firmy transportowej, ponieważ odpowiedzialność ponosi ten, którego kontener jest niewłaściwie zapakowany.

Niedługo zostanie wprowadzona nowa wersja Kodeksu CTU. Jedną z głównych zmian jest zobowiązanie przewoźników do dostarczania ładunków w stanie identycznym z tym, w jakim je odebrali.
Obecna wersja wytycznych w zakresie pakowania jednostek transportowych Kodeksu CTU z 1997 r. pokrótce opisuje odpowiedzialność firm transportowych. Nowy kodeks postępowania przy pakowaniu jednostek transportowych (Kodeks CTU) pisze o tym bardziej dokładnie: „Pomimo, że przewoźnik jest generalnie odpowiedzialny za dostarczenie ładunku w stanie identycznym ze stanem, w jakim go otrzymał, to strona wysyłająca ładunek ma obowiązek zapewnienia bezpiecznie zapakowanych i nadających się do transportu ładunków” (projekt Kodeksu CTU z grudnia 2013 r.).

Cordstrap to więcej niż produkty do zabezpieczania ładunków
Misją Cordstrap jest zabezpieczanie ładunków klientów i zapewnianie im najnowszych informacji w zakresie przepisów prawnych. Nowy Kodeks CTU będzie miał wpływ na zabezpieczanie ładunku przez producentów, przewoźników i firmy transportowe. W Kodeksie zawarte są przepisy jasno określające do kogo należy odpowiedzialność oraz jakie środki należy podejmować w celu zapewnienia bezpiecznego transportu ładunków na ich miejsca przeznaczenia.

Cordstrap cieszy się prawie półwiecznym doświadczeniem w dziedzinie zabezpieczania ładunków. Wierzymy, że zabezpieczanie ładunków to nie tylko produkty z tego zakresu. W celu zapewnienia klientom prawdziwych rozwiązań w zakresie zabezpieczania ładunków oferujemy też szkolenia i udzielamy porad. Firma Cordstrap skrupulatnie śledzi rozwój globalnych rynków i obowiązujące przepisy. Rozmawiamy tez z klientami na temat ich potrzeb. Dzięki temu Cordstrap zapewnia nowe i ulepszone rozwiązania w każdej chwili, wszędzie tam, gdzie są one potrzebne.

Poniżej można dokonać subskrypcji w celu otrzymywania regularnych informacji na temat rozwoju i wprowadzenia nowego Kodeksu CTU oraz jego wpływu na rynek transportowy.

Chcę otrzymywać najnowsze informacje o nowym Kodeksie CTU

Bezpieczeństwo w transporcie na całym świecie

Cordstrap zatrudnia specjalistów w ponad 50 krajach

55 lat doświadczenia

Zapewnianie rozwiązań w zakresie zabezpieczania ładunków

Zabezpieczanie ładunku

Transport światowy z punktu widzenia firmy Cordstrap