Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Wskazówki i porady dla branży budowlanej

Firma Cordstrap zapewnia rozwiązania w transporcie międzynarodowym dostosowane do potrzeb przemysłu budowlanego. Pełne zabezpieczenie fizyczne dla każdego ładunku, w każdej sytuacji transportowej.

• Zgodność z obowiązującą wersją kodeksu CTU jest bardzo ważna dla załadowców, na których teraz spoczywa pełna odpowiedzialność za dostarczanie jedynie bezpiecznie zapakowanych i nadających się do transportu ładunków. Wszystkie rozwiązania firmy Cordstrap są w pełni zgodne z przepisami kodeksu CTU.

• Specjaliści Cordstrap pomogą w zaplanowaniu i założeniu systemu zabezpieczeń na ładunki ciężkie czy złożone przy wykorzystaniu unikalnego systemu zabezpieczeń ładunków dynamicznych z samopoziomowaniem (MSL) o sile 10 ton, naprężonego przez niezwykle wydajne narzędzia pneumatyczne.

• Przed zabezpieczeniem ładunku należy sprawdzić kontenery pod kątem uszkodzeń.

• Towary należy zawsze rozmieszczać w kontenerach tak, aby zapobiec ich przemieszczaniu się podczas transportu.

• Przestrzeń pomiędzy ładunkami należy zapełniać przy pomocy produktów takich, jak worki sztauerskie firmy Cordstrap.

• Mocowania ładunku zakłada się dopiero po rozważeniu i obliczeniu sił jakie będą miały na niego wpływ i przemieszczeń, którym zostanie poddany. Obliczeń tych należy dokonywać w oparciu o odpowiednie kodeksy czy normy, np. Kodeks CTU. Specjaliści ds. zabezpieczania ładunku Cordstrap służą radą w zakresie stosowania rozwiązań.

• Mocowania należy chronić przed ostrymi krawędziami    niektórych ładunków. Specjaliści Cordstrap polecą najlepsze ochraniacze krawędzi w ofercie do zabezpieczenia ładunku i materiałów mocujących klientów.

• Zmiany klimatu mogą mieć ogromny wpływ na ładunek podczas transportu (np. gdy statek przekracza granice różnych stref klimatycznych). Temperatury powietrza w kontenerach mogą różnić się o 20-30ºC od temperatury otoczenia.

• Materiały zabezpieczające cechują się różnymi właściwościami i wpływem na ładunki, dlatego do zabezpieczania ładunków należy stosować tylko jeden rodzaj mocowań.

• Taśmy do spinania i wiązania Cordstrap dostępne są w różnych wariantach siłowych: od 453,5 kg (450 dan) do ponad 20 411,6 kg (20,000 dan). Należy pamiętać, że pozornie podobne taśmy polipropylenowe cechują się całkowicie innym współczynnikiem wydłużania niż taśmy Cordstrap.

• Dobranie najlepszego mocowania zależy od różnych czynników takich, jak cechy i waga towarów czy sposób transportu.

• W celu dobrania właściwego rozmiaru worków sztauerskich do danego ładunku należy:
- zmierzyć przestrzeń między elementami ładunku
- zmierzyć odległość od podłogi do najwyższego punktu
   ładunku
- zmierzyć długość zabezpieczanych palet (lub innego
   typu ładunku)

Branże Cordstrap

Cordstrap zapewnia fizyczne bezpieczeństwo w największych branżach świata

Zastosowania rozwiązań Cordstrap

Cordstrap tworzy rozwiązania w każdym przypadku zabezpieczenia ładunku

Produkty Cordstrap

Największa oferta produktów na rynku