Tips en adviezen Lading zekeren aan boord van schepen

Stukgoederen die worden vervoerd aan boord van schepen kunnen worden blootgesteld aan extreme invloeden van buitenaf. 

 • Bij het transport van zware stalen of metalen lading, zoals rollen of platen, waarbij het totale gewicht op een klein oppervlak rust, is extra aandacht nodig om ervoor te zorgen dat de onderkant van de lading niet beschadigd raakt en dat het gewicht gelijkmatig verdeeld wordt over de hele containervloer. De specialisten van Cordstrap kunnen helpen bij het plannen van de meeste geschikte ladingzekering methode.
 • Gevarengoed moet altijd conform de betreffende wetgeving worden vervoerd. Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.
 • Gevaarlijke lading mag enkel door daarvoor opgeleid personeel behandeld, ingepakt en gezekerd worden. 
  Cordstrap kan de training verzorgen die nodig is voor het zekeren van gevaarlijke lading, zodat die veilig vervoerd kan worden.
 • Wanneer gevaarlijke lading samen met ongevaarlijke lading 
  in één container opgeslagen wordt, moet de gevaarlijke lading bij de deur geplaatst worden, waarbij de kenmerken en labels zichtbaar moeten zijn.
 • Wanneer gevaarlijke lading vervoerd wordt, is het zekeren van de deuren van essentieel belang. Cordstrap kan de training verzorgen die nodig is voor het zekeren van gevaarlijke lading, 
  zodat die veilig vervoerd kan worden.
 • Wanneer er vloeistoffen worden vervoerd, moet u zich realiseren dat slechte zekeren tot lekkages en schade aan andere lading en de omgeving.
 • Bepaalde soorten lading mogen nooit gezamenlijk verpakt worden - bijvoorbeeld vochtige (of vocht afgevende goederen samen met droog (of vochtgevoelige) goederen.
 • Verpak goederen altijd in containers, zodat alles stevig tegen elkaar staat om op deze manier verschuivingen te voorkomen.
 • Klimaatverandering kan tijdens het transport druk op de lading veroorzaken wanneer een schip verschillende klimaatzones doorkruist. De luchttemperatuur in een container kan wel 20-30ºC afwijken van de buitentemperatuur.
 • De ruimtes tussen de lading moeten opgevuld worden, bijvoorbeeld met de stuwzakken van Cordstrap.
 • Lashing mag pas aangebracht worden nadat de krachten en bewegingen die op de lading in kunnen werken beoordeeld en berekend zijn. Deze berekeningen moeten worden gebaseerd op de desbetreffende wet- en regelgeving. Cordstrap's team van ladingzekering experts kunnen u over specifieke toepassingen adviseren.
 • Het is voor verzenders belangrijke om te voldoen aan de nieuwste versie van de CTU-code, omdat zij nu expliciet
  verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van een lading die veilig en geschikt is voor transport.Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.
 • Verschillende zekeringsmaterialen hebben ook verschillende vervormingseigenschappen. Daarom mogen er geen verschillende soorten zekeringsmateriaal gebruikt worden om hetzelfde deel van de lading te zekeren.
 • Het omsnoerings- en ladingvastzetband van Cordstrap is in verschillende sterktes verkrijgbaar, variërend van 450 daN tot aan 20.000 daN. Let op: Band van polypropyleen (op het eerste gezicht bijna niet te onderscheiden van Cordstrap-band) heeft compleet andere rekeigenschappen.
 • Wat de beste manier van lashen is voor een bepaalde lading, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en het gewicht van de producten en de manier van transport.
 • Om de juiste maat stuwzak voor een bepaalde lading te bepalen:
  – meet de ruimte tussen twee ladingdelen op.
  – meet de afstand van de vloer tot aan de bovenkant van de lading.
  – meet de lengte van de pallets (of andere soort lading) die gezekerd moeten worden.

Oplossingen voor intensief gebruik in onvoorspelbare omstandigheden

Scheepslading zekeren

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens