Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, zapamiętania preferencji użytkowników i w celach analitycznych poprzez Google Analytics i zgodnie z wytycznymi Komisji ds. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania strony i ułatwienia interakcji. W celu zdobycia więcej informacji kliknij tutaj

Wskazówki i porady dla sektora maszyn i urządzeń

Cordstrap zapewnia rozwiązania dostosowane do potrzeb producentów maszyn i urządzeń, gwarantując zabezpieczenia fizyczne niezbędne w konkurencyjnym światowym przemyśle transportowym. Rozwiązania Cordstrap są bezpieczne i oszczędne; wpływają również na zmniejszenie ilości szkód związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

• W przypadku ładunków stalowych czy metalowych takich jak zwoje czy płyty rozmieszczone na niewielkiej powierzchni, należy w szczególności upewnić się, że podłoże ładunku nie jest uszkodzone i że waga ładunku jest rozmieszczona równomiernie na całej podłodze kontenera. Specjaliści Cordstrap pomogą zaplanować właściwe zabezpieczenia ładunku.

• Ładunki szerokie takie jak urządzenia w skrzyniach na płaskich powierzchniach należy w szczególności zabezpieczać przed przesuwem w bok i przewracaniem. Specjalnie opracowanym w tym celu rozwiązaniem są płyty mocujące Cordstrap. Skorzystanie z nich zapewni pozostanie ładunków na miejscu przez cały czas transportu.

• Zgodność z obowiązującą wersją kodeksu CTU jest bardzo ważna dla załadowców, na których teraz spoczywa pełna odpowiedzialność za dostarczanie jedynie bezpiecznie zapakowanych i nadających się do transportu ładunków.

• Mocowania ładunku zakłada się dopiero po rozważeniu i obliczeniu sił jakie będą miały na niego wpływ i przemieszczeń, którym zostanie poddany. Obliczeń tych należy dokonywać w oparciu o odpowiednie kodeksy czy normy, np. Kodeks CTU. Specjaliści ds. zabezpieczania ładunku Cordstrap służą radą w zakresie stosowania rozwiązań.

• Dobranie najlepszego mocowania zależy od różnych czynników takich, jak cechy i waga towarów czy sposób transportu.

• Taśmy do spinania i wiązania Cordstrap dostępne są w różnych wariantach siłowych: od 453,5 kg (450 dan) do ponad 20 411,6 kg (20,000 dan). Należy pamiętać, że pozornie podobne taśmy polipropylenowe cechują się całkowicie innym współczynnikiem wydłużania niż taśmy Cordstrap. 

Branże Cordstrap

Cordstrap zapewnia fizyczne bezpieczeństwo w największych branżach świata

Zastosowania rozwiązań Cordstrap

Cordstrap tworzy rozwiązania w każdym przypadku zabezpieczenia ładunku

Produkty Cordstrap

Największa oferta produktów na rynku