Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

De stijgende tendens van het stockeren in containers vanwege gewijzigde vraag door COVID-19 verhoogt het risico op vochtschade aanzienlijk

COVID-19 op vele verschillende manieren voorraadketens wereldwijd en met een lagere consumentenvraag en productie is de vraag naar opslag gestegen. Olie wordt opgeslagen in vloten van tankers, terwijl magazijnen en containerhavens over de hele wereld vracht zien toenemen tot recordniveaus. De UK Warehousing Association heeft voorspeld dat ze binnen twee weken zonder ruimte komen te zitten. Detailhandelaren melden dat ze aanzienlijk grotere voorraadvolumes hebben, waarbij sommige bedrijven 40% meer opslagruimte gebruiken dan normaal.

De repercussies hiervan zijn dat veel zendingen over de hele wereld worden vertraagd en veel langer en onder andere omstandigheden in containers worden bewaard dan vóór de crisis het geval zou zijn geweest. Zowel havens van export als bestemming voelen de weerslag en het probleem wordt nog versterkt door de nood om meer dringende verzendingen voorrang te geven, zoals voedsel en medische voorzieningen, die vitaal zijn om de bevolking door de pandemie te helpen. Terwijl restricties van kracht blijven, zal de consumptie van niet-essentiële producten waarschijnlijk dezelfde blijven of sterk verminderen en de vertragingen op verzendingen zullen waarschijnlijk toenemen. Voor seizoensgevoelige verzendingen kan de wachttijd zelfs nog langer oplopen. TT Club, verzekeraar van internationaal vervoer en logistiek, heeft gewaarschuwd voor het aanvullende risico op schade aan ladingen dat dit meebrengt voor producenten en verleners van logistieke diensten.

Een van de belangrijkste bedreigingen voor uw vracht is het verhoogde risico op vochtschade tijdens vertragingen veroorzaakt door langere transittijden van lading vanwege de door COVID-19 veroorzaakte veranderingen in vraag. Afhankelijk van de aard van de lading kan dit leiden tot corrosie, schimmel, aankoeken van poeders, vervorming of gewoon schade aan verpakkingen en etiketten. Wereldwijde studies over vrachtmonitoring tonen aan dat het risico op vochtschade met 4,2% verhoogt per dag vertraging tijdens de verzending. De UK P&I Club schat dat in het beste geval 9% van lading wordt verloren ten gevolge van vochtschade en hoe langer de lading zich in een container bevindt, hoe groter de bedreiging van vochtschade. Het risico op 'containerregen' verhoogt aanzienlijk wanneer containers extreme temperatuurschommelingen ondervinden. Erger nog, het is een risico dat in het algemeen niet kan worden verzekerd, aangezien dit type schade door verzekeraars wordt geklasseerd als 'toevallige schade' en geen deel uitmaakt van hun normale dekking. Ten gevolge van de accumulatie van vracht in containers vanwege verstoringen in voorraadketens veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, worden producenten die normaal gezien slechts een laag risico op vochtschade voor hun vracht hebben, nu geconfronteerd met aanzienlijk hogere vochtschaderisico's.

Dit is waarom het bijzonder belangrijk is dat producenten hun ladingen beschermen tegen vocht op basis van gegevens rond het type lading, reisroutes en laadcondities. Het voordeel van dit te doen is dat de kosten voor oplossingen voor vochtcontrole geminimaliseerd kunnen worden en inspanningen volledig kunnen worden aangepast aan specfieke vochtschaderisico's die relevant zijn voor de producent.

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens

Wij beschermen lading wereldwijd

Cordstrap heeft specialisten op meer dan 50 locaties wereldwijd

Cordstrap per sector

Cordstrap zorgt voor de fysieke zekering in de belangrijkste sectoren ter wereld

55 jaar aan ervaring

In het leveren van ladingzekeringssystemen