Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Hoe Cordstrap u kan helpen de supply chain uitdagingen aan te gaan in 2022

Marc Janssen, Cordstrap's VP Global Operations bespreekt de uitdagingen waar bedrijven de afgelopen 2 jaar mee te maken hebben gehad, de aanpak die Cordstrap heeft genomen om de schadelijke effecten te verzachten en wat er in het verschiet ligt.

De afgelopen 2 jaar zijn supply chains getest als nooit tevoren. Ze hebben uw bedrijf uitgedaagd om in te spelen op dramatische veranderingen in zowel vraag als aanbod. De bedrijven die het snelst op COVID hebben gereageerd met gecoördineerde maatregelen in hun toeleveringsketen, hebben het minst te lijden gehad van de economische blokkering en de vermindering van de handel.

Vervolgens waren het de bedrijven die het bull whip effect hebben voorzien en personeel achter de hand hielden, die het best in staat waren te profiteren van het snelle herstel van de handelsvolumes. Die vooruitziende blik stelde hen ook in staat zich van betaalbare goederen- en vrachtcapaciteit te verzekeren.

De hamvraag is nu wat er voor 2022 in het verschiet ligt en hoe we ons het best kunnen voorbereiden op de uitdagingen die voor ons liggen. 

Hoe behoud je een stabiele productiviteit in een fluctuerende omgeving?

De volatiliteit die we de afgelopen twee jaar hebben gekend, heeft een bullwhip-effect gecreëerd. Herhaalde veranderingen in de vraag vergroten het effect van schommelingen in elke schakel van de toeleveringsketen, aangezien elke leverancier voor de zekerheid een extra buffer aan zijn bestelling toevoegt. Deze uitvergroting leidt ertoe dat kleine veranderingen in de vraag van klanten resulteren in een massale extra vraag naar grondstoffen stroomopwaarts. In feite gedraagt de toeleveringsketen zich als een zweep, waarbij een kleine polsbeweging aan het ene uiteinde wordt uitvergroot tot een enorme zweepslag aan het andere uiteinde.

In de afgelopen decennia waren we gewend geraakt aan een relatief stabiele vraag die gemakkelijk te voorspellen was. De bevoorradingsketens waren op die basis geoptimaliseerd, met gecentraliseerde productiemiddelen die een hoge bezettingsgraad en operationele efficiëntie mogelijk maakten, en de voorraden konden worden verminderd volgens de just-in-time-principes.  De veiligheidsvoorraden konden op een laag niveau worden vastgesteld en de inkooptactiek was gebaseerd op een constante beschikbaarheid met een ruime stroomopwaartse productiecapaciteit.

De pandemie veranderde dat allemaal.  Het is nu van cruciaal belang dat de productie en de toeleveringsketen kunnen inspelen op plotse veranderingen. De productiecapaciteit moet flexibeler worden. De arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketens moeten aantrekkelijker worden om het personeel in de productie en logistiek, die de motor van de fysieke toeleveringsketens zijn, te behouden. Inkooptactieken moeten nu gericht zijn op onshoring, om de vrachtlast te verminderen en de flexibiliteit te verbeteren terwijl het leverancierslandschap wordt gediversifieerd. En ten slotte moeten we de voorraadniveaus aanpassen om de beschikbaarheid van producten voor de klant op peil te houden in toekomstige fasen van verandering in vraag en/of aanbod. Hiermee onderscheidt u zich van concurrenten die geen prioriteit geven aan klantervaring en vergroot u uw kansen om marktaandeel te behouden en te vergroten.

Cordstrap's aanpak

Wij hebben niet alleen de hygiënemaatregelen en de scheiding van productiecellen in onze fabrieken verdubbeld, maar ook het aantal leveranciers voor strategische producten vergroot en in bepaalde distributiecentra voorraden aangelegd om onderbrekingen in het vervoer op te vangen. Als wereldmarktleider hebben wij ook te maken met specifieke uitdagingen op het gebied van zeevrachtcapaciteit en -prijzen. Om deze problemen aan te pakken, hebben wij ons vervoerders- en 4PL-netwerk volledig doorgelicht. Om een maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het vervoer te garanderen en tegelijk een concurrerende prijsstelling te waarborgen, hebben wij onze 4PL-mix voor elke lane ingrijpend gewijzigd. Wij blijven de service- en prijsprestaties elke maand meten om onze service/kostenbalans voor klanten te optimaliseren.

Waarom is het in een periode van volatiliteit nog belangrijker om de veiligheid te handhaven?

Door de toenemende vraag en de escalerende vrachtprijzen, zowel op zee als aan land, is de veiligheid van zendingen belangrijker dan ooit. De financiële gevolgen en de gevolgen voor de klantervaring van incidenten zijn dramatisch toegenomen. Als gevolg daarvan is de ROI op hoogwaardige vrachtbeveiliging nu hoger dan op enig ander moment in de geschiedenis. Dit wordt nog verergerd door de druk op en de risico's van overbelaste toeleveringsketens.

Om te winnen moeten bedrijven waakzamer worden, vooral wanneer werknemers wordt gevraagd hun productie op te voeren om uitstaande klantenorders in te halen. U moet meer veiligheids- en kwaliteitsinstructies geven aan nieuw en onervaren personeel dat wellicht is aangeworven om in de logistiek en de productie toenemende volumes te leveren. Zij die veiligheid en kwaliteit in hun bedrijfscultuur hebben ingebouwd en werknemers uit alle bedrijfsonderdelen bij hun risicobeoordeling betrekken, zullen hun productiviteit en groei op peil houden. Zij zullen de blootstelling aan kwaliteits- en veiligheidsrisico's beperken en de productie- en transportefficiëntie verbeteren.

Hoe Cordstrap het aanpakt

Tijdens de hele COVID hebben we onze interne hygiënedisciplines aangescherpt, waaronder de fysieke scheiding van verschillende groepen medewerkers. Hierdoor werd het risico op infecties met gevolgen voor de gezondheid van de werknemers geminimaliseerd en konden we een uitstekende productbeschikbaarheid voor onze klanten handhaven. Om het hoofd te bieden aan de sterk toegenomen vraag naar stuwzakken, hebben we verschillende productiecellen in onze eigen fabriek en bij externe leveranciers afgezonderd om het infectierisico tot een minimum te beperken, terwijl we de voorraden tot een gezond niveau hebben opgevoerd. Wij ondersteunen proactief medewerkers die met uitdagingen worden geconfronteerd en investeren in verdere verbeteringen van de veiligheids- en kwaliteitsnormen in onze hele toeleveringsketen. 

Hoe kunt u duurzamer en efficiënter worden?

Naast de uitdagingen waarmee upstream bevoorradingsketens worden geconfronteerd, hebben we ook te maken met onevenwichtigheden in de kosten van energie die nodig is om de bevoorradingsketen in stand te houden. Hoewel 195 landen de allereerste universele, juridisch bindende wereldwijde klimaatovereenkomst hebben gesloten, blijven er geopolitieke spanningen bestaan. Nu landen overstappen op duurzamere energiebronnen, krijgen we te maken met onevenwichtigheden in het aanbod, aangewakkerd door enorme prijsstijgingen voor aardgas en elektriciteit. 

Bedrijven die hun impact op het milieu blijven verkleinen, kunnen de kosten echt drukken en zich wapenen tegen verdere stijgingen. Het proces begint met een beoordeling van de volledige toeleveringsketen en een evaluatie van uw volledige netwerk van leveranciers, productie en logistiek. Nu de zeevrachttarieven oververhit raken, wordt onshoring een haalbaarder alternatief. Afhankelijk van de modaliteit waarnaar u overschakelt, kunt u uw vrachtkosten en uw koolstofvoetafdruk verlagen.

Door producten anders te ontwerpen, kunt u minder grondstoffen gebruiken en de recycleerbaarheid verbeteren. Optimalisering van de verpakking kan ook uw vraag naar grondstoffen en de hoeveelheid ruimte die nodig is voor het vervoer verminderen. Afvalruimte heeft een zeer hoge prijs wanneer de tarieven zo hoog zijn. Het verpakkingsontwerp kan vaak het doeltreffendst worden geoptimaliseerd wanneer het wordt ontworpen in combinatie met een betere bescherming van de lading.

Zodra u alle energieverbruik en potentiële verspilling in uw toeleveringsketen hebt geanalyseerd, kunt u hernieuwbare energiebronnen en technologieën onderzoeken, zoals zonnepanelen, LED-verlichting en elektrische voertuigen.

Waar Cordstrap naartoe gaat

Cordstrap is toegewijd aan het stimuleren van milieu-, sociale en governance (ESG) criteria binnen onze activiteiten en productie-output. Ons CSR team leidt een aantal ESG programma's en initiatieven en een van de belangrijkste gebieden waar wij ons op hebben gericht is het op orde krijgen van de basis van duurzaamheid. Wij hebben de hoeveelheid productieafval met 50% teruggebracht tot slechts 1,5% door een strategie van bewustmaking van onze werknemers in combinatie met investeringen in apparatuur en gegevensanalyse.

Elke afvalstroom wordt nu volledig verantwoord in termen van massa en kosten, en we zijn erin geslaagd om meer dan 95% van ons grondstofschroot van de stortplaats naar een nuttig tweede leven te leiden. Al ons omsnoeringsafval wordt nu hergebruikt in de meubelproductie of voor de bouw van dierenverblijven.

Wij meten en verminderen het energieverbruik in al onze fabrieken en gebruiken zonnepanelen om hernieuwbare energie op te wekken in de grootste van deze fabrieken.

Wij investeren in innovatie en onderzoek om onze producten zo te herontwerpen dat ze volledig recycleerbaar zijn, en wij onderzoeken het gebruik van gerecycleerde materialen ter vervanging van nieuwe materialen. Dit zal het potentieel voor recycling in een gesloten kringloop vergroten, naarmate we evolueren naar een circulaire economie en onze koolstofvoetafdruk verkleinen.

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens

Wij beschermen lading wereldwijd

Cordstrap heeft specialisten op meer dan 50 locaties wereldwijd

Cordstrap per sector

Cordstrap zorgt voor de fysieke zekering in de belangrijkste sectoren ter wereld

55 jaar aan ervaring

In het leveren van ladingzekeringssystemen