Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Tips en adviezen Chemie

We werken samen met bedrijven als BASF, Air Products en DuPont om er zeker van te zijn dat we met onze innovatieve producten de beste maatwerkoplossingen leveren voor hun specifieke behoeften en we ondersteunen die oplossing met zowel theoretische als praktische training via het Cordstrap TrainingsCentrum (CTC). Alle Cordstrap-systemen voldoen volledig aan de CTU-code.

 • Het omsnoerings- en ladingvastzetband van Cordstrap is in verschillende sterktes verkrijgbaar, variërend van 450 daN tot aan 20.000 daN. Let op: Band van polypropyleen (op het eerste gezicht bijna niet te onderscheiden van Cordstrap-band) heeft compleet andere rekeigenschappen.
 • Gevarengoed moet altijd conform de betreffende wetgeving worden vervoerd. Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.
 • Gevaarlijke lading mag enkel door daarvoor opgeleid personeel behandeld, ingepakt en gezekerd worden. Cordstrap kan de training verzorgen die nodig is voor het zekeren van gevaarlijke lading, zodat die veilig vervoerd kan worden.
 • Wanneer gevarengoed samen met ongevaarlijke lading in één container wordt opgeslagen, moet de gevaarlijke lading bij de deur geplaatst worden, waarbij de kenmerken en labels zichtbaar moeten zijn.
 • Wanneer gevaarlijke lading vervoerd wordt, is het zekeren van de deuren van essentieel belang. Cordstrap kan de training verzorgen die nodig is voor het zekeren van gevaarlijke lading, zodat die veilig vervoerd kan worden.
 • Wanneer er vloeistoffen worden vervoerd, moet u zich realiseren dat slecht zekeren kan resulteren in lekkages en schade aan andere lading en de omgeving.
 • Bepaalde soorten lading mogen nooit gezamenlijk verpakt worden - bijvoorbeeld vochtige (of vocht afgevende goederen samen met droog (of vochtgevoelige) goederen.
 • Verpak goederen altijd in containers, zodat alles stevig tegen elkaar staat om op deze manier verschuivingen te voorkomen.
 • Klimaatverandering kan tijdens het transport druk op de lading veroorzaken wanneer een schip verschillende klimaatzones doorkruist. De luchttemperatuur in een container kan wel 20-30ºC afwijken van de buitentemperatuur.
 • De ruimtes tussen de lading moeten opgevuld worden, bijvoorbeeld met de stuwzakken van Cordstrap.
 • Lashing mag pas aangebracht worden nadat de krachten en bewegingen die op de lading in kunnen werken beoordeeld en berekend zijn. Deze berekeningen moeten worden gebaseerd op de desbetreffende wet- en regelgeving. Cordstrap's team van ladingzekering experts kunnen u over specifieke toepassingen adviseren.
 • Het is voor verzenders belangrijke om te voldoen aan de nieuwste versie van de CTU-code, omdat zij nu expliciet verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van een lading die veilig en geschikt is voor transport. Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.
 • Verschillende zekeringsmaterialen hebben ook verschillende vervormingseigenschappen. Daarom mogen er geen verschillende soorten zekeringsmateriaal gebruikt worden om hetzelfde deel van de lading te zekeren.
 • Wat de beste manier van lashen is voor een bepaalde lading, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en het gewicht van de producten en de manier van transport.
 • Om de juiste maat stuwzak voor een bepaalde lading te bepalen:- meet de ruimte tussen twee ladingdelen op- meet de afstand van de vloer tot aan de bovenkant van de lading- meet de lengte van de pallets (of andere soort lading) die gezekerd moeten worden.

Veilig wereldwijd transport voor producenten van chemische producten

Chemie

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens