Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Tips en adviezen Chemie

We werken samen met bedrijven als BASF, Air Products en DuPont om er zeker van te zijn dat we met onze innovatieve producten de beste maatwerkoplossingen leveren voor hun specifieke behoeften en we ondersteunen die oplossing met zowel theoretische als praktische training via het Cordstrap TrainingsCentrum (CTC). Alle Cordstrap-systemen voldoen volledig aan de CTU-code.


• Het omsnoerings- en ladingvastzetband van Cordstrap
   is in verschillende sterktes verkrijgbaar, variërend
   van 450 daN tot aan 20.000 daN. Let op: Band van
   polypropyleen (op het eerste gezicht bijna niet te
   onderscheiden van Cordstrap-band) heeft compleet
   andere rekeigenschappen.

• Gevarengoed moet altijd conform de betreffende
   wetgeving worden vervoerd. Alle transportsystemen
   van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.

• Gevaarlijke lading mag enkel door daarvoor opgeleid
   personeel behandeld, ingepakt en gezekerd worden.
   Cordstrap kan de training verzorgen die nodig
   is voor het zekeren van gevaarlijke lading, zodat die
   veilig vervoerd kan worden.

• Wanneer gevarengoed samen met ongevaarlijke
   lading in één container wordt opgeslagen, moet
   de gevaarlijke lading bij de deur geplaatst worden,
   waarbij de kenmerken en labels zichtbaar moeten zijn.

• Wanneer gevaarlijke lading vervoerd wordt, is het
   zekeren van de deuren van essentieel belang.
   Cordstrap kan de training verzorgen die nodig is voor
   het zekeren van gevaarlijke lading, zodat die veilig
   vervoerd kan worden.

• Wanneer er vloeistoffen worden vervoerd, moet u zich realiseren dat slecht zekeren kan resulteren in lekkages en schade aan andere lading en de omgeving.

• Bepaalde soorten lading mogen nooit gezamenlijk
   verpakt worden - bijvoorbeeld vochtige (of vocht
   afgevende goederen samen met droog
   (of vochtgevoelige) goederen.

• Verpak goederen altijd in containers, zodat alles
   stevig tegen elkaar staat om op deze manier
   verschuivingen te voorkomen.

• Klimaatverandering kan tijdens het transport druk
   op de lading veroorzaken wanneer een schip
   verschillende klimaatzones doorkruist.
   De luchttemperatuur in een container kan wel 20-30ºC
   afwijken van de buitentemperatuur.

• De ruimtes tussen de lading moeten opgevuld
   worden, bijvoorbeeld met de stuwzakken
   van Cordstrap.

• Lashing mag pas aangebracht worden nadat
   de krachten en bewegingen die op de lading
   in kunnen werken beoordeeld en berekend zijn.
   Deze berekeningen moeten worden gebaseerd
   op de desbetreffende wet- en regelgeving.
   Cordstrap's team van ladingzekering experts kunnen
   u over specifieke toepassingen adviseren.

• Het is voor verzenders belangrijke om te voldoen
   aan de nieuwste versie van de CTU-code, omdat zij
   nu expliciet verantwoordelijk zijn voor het aanbieden
   van een lading die veilig en geschikt is voor transport.
   Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen
   volledig aan de CTU-code.

• Verschillende zekeringsmaterialen hebben ook
   verschillende vervormingseigenschappen. 
   Daarom mogen er geen verschillende soorten 
   zekeringsmateriaal gebruikt worden om hetzelfde
   deel van de lading te zekeren.

• Wat de beste manier van lashen is voor een bepaalde
   lading, is afhankelijk van verschillende factoren,
   zoals de aard en het gewicht van de producten
   en de manier van transport.

• Om de juiste maat stuwzak voor een bepaalde lading
   te bepalen:- meet de ruimte tussen twee ladingdelen
   op- meet de afstand van de vloer tot aan de bovenkant
   van de lading- meet de lengte van de pallets
   (of andere soort lading) die gezekerd moeten worden.

Cordstrap per sector

Cordstrap zorgt voor de fysieke zekering in de belangrijkste sectoren ter wereld

Cordstrap toepassingen

Wij kunnen ieder vraagstuk over ladingzekering oplossen

Cordstrap producten

Het meest uitgebreide assortiment op de markt