Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Inzicht in ladingzekering bij transport van zware lading - naleving van de voorschriften, borging van de veiligheid, verbetering van de efficiëntie

Bedrijven in de bouwsector worden geconfronteerd met problemen bij het vervoeren van grote en zware ladingen. Cordstrap werkt nauw samen met haar klanten om risico's te beperken en schade te voorkomen. 

Een voorbeeld uit de praktijk 

  • Een producent van granietsteen vervoerde twee blokken graniet van 12 ton in een 20 ft. container. 
  • De blokken werden niet vastgezet, omdat de producent dacht deze door het gewicht van de lading niet zouden bewegen.
  • In de hele transportsector had men te maken met omvangrijke schades als gevolg van zware ladingen die tijdens het vervoer bewogen.
  • In 2018 begonnen autoriteiten in heel Europa lading die over de weg wordt vervoerd te inspecteren, om te waarborgen dat deze voldoet aan de norm UNE EN 12/195 bijlage 1. Dit resulteerde binnen de gehele transportindustrie in hoge boetes, vooral voor zware ladingen zoals graniet, steen en marmer. 

Oplossing 

Cordstrap werkte nauw samen met de klant om de verschillende stappen in het transportproces te begrijpen/ 

We hebben de eigenschappen van deze en andere type ladingen, manieren van transport en transportroutes onderzocht om berekeningen te kunnen maken die nodig zijn om de meest geschikte, en conforme wijze van zekering te bepalen. Het was hierbij belangrijk om met alle variabelen rekening te houden. 

We verzorgden demonstraties en trainingen om de overdracht van onze kennis te garanderen, wederom met als doel de veiligheid te garanderen, consistentie te waarborgen en het risico op lichamelijk letsel of schade aan de lading of container te minimaliseren. 

Resultaat 

  • Het bedrijf heeft er nu vertrouwen in dat sancties als gevolg van niet, onvoldoende of verkeerd gezekerde lading niet meer voorkomen. 
  • De lading is nu veilig en beschermd, dankzij oplossingen die voldoen aan de  eisen uit de CTU Code.
  • Het risico op lichamelijk letsel of schade aan de container is geminimaliseerd.

Belangrijke lessen 

Om de veilige, intermodale doorvoer van zware lading te garanderen, moeten bedrijven alle stadia van transport bekijken en beoordelen; van de bron tot magazijn en van magazijn tot de belading. Het is belangrijk om rekening te houden met de krachten waaraan de lading kan worden blootgesteld tijdens het vervoer, op basis van vervoersmodaliteit en transportroute (weg, spoor, zee). 

Om problemen met de inspectie, schade aan de lading of verwondingen van personen te voorkomen, is het belangrijk een zekeringsoplossing te kiezen die aan de voorschriften voldoet, zodat wordt voldaan aan uw verantwoordelijkheden met betrekking tot lokale en wereldwijde regelgeving. 

Het is van groot belang dat uw medewerkers voldoende op de hoogte zijn van zowel het belang van goede ladingzekering, als de beschikbare middelen en de toepassing daarvan, die zorgen dat wordt voldaan aan de regelgeving. 

Cordstrap's lokale ladingbeveiligingsexperts kunnen u helpen om een veilige, CTU-conform transport van uw lading te garanderen, zowel nationaal als wereldwijd. U kunt met hen in contact komen door te klikken op deze link www.cordstrap.com/en/Contact/ 

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens

Wij beschermen lading wereldwijd

Cordstrap heeft specialisten op meer dan 50 locaties wereldwijd

Cordstrap per sector

Cordstrap zorgt voor de fysieke zekering in de belangrijkste sectoren ter wereld

55 jaar aan ervaring

In het leveren van ladingzekeringssystemen