Deze site maakt gebruik van cookies om makkelijker door de site te kunnen navigeren, voorkeuren te onthouden en voor analytische doeleinden via Google Analytics. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen inzake gegevensbescherming om privacyvriendelijk gebruik van de site te verzekeren. Klik hier voor meer informatie.

Tips en adviezen Overige sectoren

Cordstrap begrijpt wat er nodig is voor de productieketens van internationale bedrijven en werkt samen met klanten om maatwerkoplossingen te ontwikkelen voor hun wereldwijde transportbehoeften.

 • Het is voor transporteurs belangrijk om te voldoen aan de laatste versie van de CTU-code, omdat zij nu expliciet verantwoordelijk zijn voor het afleveren van een lading die veilig is en geschikt voor transport. Alle transportsystemen van Cordstrap voldoen volledig aan de CTU-code.
 • Containers moeten altijd gecontroleerd worden op beschadigingen, voordat begonnen wordt met het zekeren van de lading.
 • Verpak goederen altijd in containers, zodat alles stevig tegen elkaar staat en verschuiven tijdens het transport voorkomen wordt.
 • De ruimtes tussen de lading moeten opgevuld worden, bijvoorbeeld met de stuwzakken van Cordstrap.
 • Lashing mag pas aangebracht worden nadat de krachten en bewegingen die op de lading in kunnen werken beoordeeld en berekend zijn. Deze berekeningen moeten worden gebaseerd op de desbetreffende wet- en regelgeving. Cordstraps ladingzekeringsexperts kunnen u specifieke toepassingen adviseren.
 • Verschillende zekeringsmaterialen hebben ook verschillende vervormingseigenschappen. Daarom mogen er geen verschillende soorten zekeringsmateriaal gebruikt worden om hetzelfde deel van de lading te zekeren.
 • Het omsnoerings- en lashingband van Cordstrap is in verschillende sterktes leverbaar, variërend van 450 kg (daN). Let op: band van polypropyleen heeft (hoewel het op het eerste gezicht veel op elkaar lijkt) totaal andere rekeigenschappen dan Cordstrap-band.
 • Wat de beste manier van lashen is voor een bepaalde lading, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en het gewicht van de producten en de manier van transport.
 • Voor het bepalen van de juiste maat van stuwzakken voor een bepaalde lading:
  - meet de leegte tussen de lading elementen
  - meet de afstand van de vloer tot aan de bovenkant van de lading
  - meet de lengte van de pallets (of ander type lading) die moet worden gezekerd.

Oplossingen op maat voor nationale- en internationale transportuitdagingen

Overige sectoren

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens