Vormen grotere schepen een Grotere uitdaging?

Deze vraag stond centraal tijdens de tweedaagse ICHCA conferentie in Barcelona. De vraag kan volmondig met ‘ja’ worden beantwoord. Neem bijvoorbeeld de operationele kant waarbij grotere pieken ontstaan van containers die tegelijkertijd geladen en gelost worden. Deze pieken zorgen voor opstoppingen in en rondom de haven. Daarbij zorgt
de hoge concentratie van containers met gevaarlijke stoffen voor een extra uitdaging met betrekking tot veiligheid. Een leuk weetje is dat Barcelona rond het jaar 1300 de eerste haven ter wereld was die richtlijnen opstelde voor zeetransport.

De capaciteit van containerschepen is de laatste tien jaar verdubbeld naar ruim 20.000 TEU. Tijdens de ICHCA conferentie kwamen ruim 200 afgevaardigden uit de industrie en experts samen om de gevolgen hiervan te bespreken. De algemene conclusie is dat
als partners in de logistiek samenwerken, er diverse oplossingen mogelijk zijn.

Vanuit het oogpunt van veiligheid leerden we van
de TT Club en de CINS (Cargo Incident Notification System) organisatie dat rederijen en verzekeraars steeds vaker en intensiever samenwerken om te analyseren waar en waarom er ongelukken gebeuren met containers op en rondom schepen. De meest belangrijke conclusies uit het onderzoek:

 • 65% van de in totaal enkele duizenden incidenten
   per jaar kunnen worden herleid naar slechte
   verpacking en onvoldoende lading zekeren

• 10-12% de 3 miljoen containervrachten per jaar
   bevat gevaarlijke stoffen. Grotere schepen hebben
   tot gevolg dat er een hogere concentraties van deze
   gevaarlijke stoffen in containers ontstaan.

De hoge concentraties gevaarlijke stoffen zijn een ‘verborgen risico’. Zeker als je je bedenkt dat een
groot gedeelte van de lading in deze containers niet voldoende of niet correct is vastgezet. Een van de sprekers tijdens de conferentie verwoordde het als
“een rot ei dat een kan een heel nest doen bederven.”

Hoe kan het slecht zekeren van lading worden voorkomen

Vanwege het hoge aantal containers wat elk jaar wordt verscheept is het ondenkbaar dat autoriteiten in havens elke container kunnen controleren. Het probleem kan echter wel substantieel worden aangepakt als alle partijen in de keten samenwerken. Zo is er bij partijen zoals de CINS veel bekend over oorzaken van ongelukken en kunnen de ICHCA, TT-Club en Exis een leidende rol spelen bij het uitrollen en promoten van de CTU-Code bij rederijen. Toeleveranciers in deze keten van onder meer ladingzekeringssystemen, waaronder Cordstrap, kunnen dan een grotere rol spelen in het veilig vervoer van goederen via schepen wereldwijd.

By David Parrin
Senior Adviseur Cordstrap Kenniscentrum

Neem nu contact met ons op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens

Wij beschermen lading wereldwijd

Cordstrap heeft specialisten op meer dan 50 locaties wereldwijd

Cordstrap per sector

Cordstrap zorgt voor de fysieke zekering in de belangrijkste sectoren ter wereld

55 jaar aan ervaring

In het leveren van ladingzekeringssystemen