De impact van 15cm op lading zekeren in containers

Tijdens trainingen, presentaties en adviesgesprekken bij de klant komt lading zekeren vaak ter sprake. Er zijn regels en richtlijnen verbonden bij het vervoeren van goederen. Bij het vervoeren van goederen in containers conformeert Cordstrap zich aan de CTU-code. Deze richtlijn geeft uitsluitsel over hoe je lading moet zekeren zodat deze niet losraakt tijdens transport.

Bij lading in een container maken we onderscheid tussen vormsluitende en niet vormsluitende lading. Bij vormsluitende lading is er geen ruimte tussen de lading en de container. Niet vormsluitende lading betekent dat er nog ruimte zit tussen de lading. Bij lading zekeren speelt deze lege ruimte een belangrijke rol.

Lading zekeren volgens de CTU-code

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft de Cargo Transport Unit (CTU) code opgesteld. 
Hierin gaan zij concreet in op welke ruimte wel of niet acceptabel is bij het lading zekeren. In artikel 2.3.6 schrijft de CTU-Code het volgende:

“Voor een vormsluitende lading moeten lege ruimtes worden opgevuld, bijvoorbeeld met verticaal geplaatste pallets die indien nodig worden vastgezet met houten balken. Materiaal wat kan vervormen of krimpen zoals jute doek en vormvast schuim mag niet worden gebruikt voor het vullen van de lege ruimtes. Kleine ruimtes tussen verpakkingseenheden die niet voorkomen kunnen worden of noodzakelijk zijn voor het correct laden en lossen zijn wel acceptabel en hoeven niet te worden opgevuld. De som van alle ruimte in de horizontale richting mag niet meer dan 15cm bedragen. Tussenruimte tussen rigide en vaste materialen zoals staal, beton of stenen moeten –voor zover mogelijk- nog verder worden teruggedrongen.”

De impact van 15 cm

De impact van deze 15cm is groot als we rekening houden met een massa die wil bewegen tijdens transport. De impact kan ik je gemakkelijk duidelijk maken met een hamer. Als je een hamer voorzichtig op je duim legt en vervolgens je duim omhoog en omlaag beweegt, levert dit geen probleem op. Als je de hamer daarna oppakt en van een hoogte van 15cm op je duim laat vallen dan doet dit pijn. Probeer je dan maar eens in te beelden wat er gebeurt als je de hamer vervangt door een lading van 20.000 kilo in een container. De kracht van de bewegende massa is dan heel groot.

Vormsluitend laden betekend dus dat er zowel in de breedte als diepte niet meer dan 15cm leegruimte mag bestaan tussen de zijwanden en het kopschot (voorkant) en de deuren van de container. Volgens een artikel 4.2.5 in de CTU code en de ISO standaard voor containers zijn de containerdeuren overigens net zo sterk als het kopschot en mogen deze worden gebruikt om een lading te zekeren. Het is wel belangrijk dat de lading zo wordt gezekerd dat deze er niet uit kan vallen bij het openen van de containerdeuren.

Volgens de CTU-code geldt samengevat de volgende regel:

  • Meer dan 15 cm ruimte: lading zekeren om beweging tijdens transport te voorkomen;
  • Minder dan 15 cm ruimte: Lading in de container moet worden vastgezet zodat deze er niet uit kan vallen als de deuren worden geopend.

Om lading te zekeren in containers zijn er verschillende lashing methodes te gebruiken afhankelijk van het type lading. 

Neem nu contact met ons op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen

Neem nu contact op voor deskundig advies over ladingzekering oplossingen.

Contactgegevens

Wij beschermen lading wereldwijd

Cordstrap heeft specialisten op meer dan 50 locaties wereldwijd

Cordstrap per sector

Cordstrap zorgt voor de fysieke zekering in de belangrijkste sectoren ter wereld

55 jaar aan ervaring

In het leveren van ladingzekeringssystemen