This site uses cookies to facilitate navigation through our site and remember user preferences. Furthermore, cookies are used for analytical purposes through Google analytics in accordance with the guidelines of the Data protection board to ensure privacy friendly use, click here for more information

Screenreader Top

Cordstrap

Giữ gìn hàng hóa thế giới an toàn

Cordstrap hợp tác với khách hàng để đưa ra lời khuyên và giải pháp cho các nhu cầu vận chuyển toàn cầu từ vận chuyển hàng hóa động, hóa chất nguy hiểm hoặc hàng dễ vỡ đến hợp tác để cung cấp các giải pháp mới và sáng tạo để bảo vệ hàng hóa của khách hàng ở mọi giai đoạn trong chuyến hành trình.

Chất lượng đào tạo và tư vấn hàng đầu thế giới, cũng như chuyên môn về các ứng dụng và hiểu biết về luật pháp đã giúp chúng tôi tạo ra các sản phẩm và ứng dụng mang tính cách tân. Chúng tôi không chỉ giữ gìn hàng hóa thế giới an toàn, chúng tôi còn giúp giữ cho chuỗi cung ứng vận hành thông qua khả năng bảo vệ hàng hóa vượt trội nhằm đảo bảo hàng hóa của khách hàng đến đích an toàn như tình trạng ban đầu giống như lúc rời kho.

Sự công nhận

Cordstrap được tín nhiệm bởi hơn 25,000 doanh nghiệp thế giới. Chúng tôi hợp tác với khách hàng để đảm bảo các sản phẩm cách tân mà chúng tôi phát triển là tốt nhất và đưa ra giải pháp theo yêu cầu của khách hàng cho những thách thức và yêu cầu thực tế. Nền tảng cho những mối quan hệ đối tác là luôn luôn chăm chút cho chất lượng sản phẩm và an toàn ở mức cao nhất.

Sản phẩm của chúng tôi được chấp nhận và phê duyệt bởi các cơ quan quản lý bao gồm Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ. Các ứng dụng dây đai và dây ràng của chúng tôi được chứng nhận bởi tổ chức Germanischer Lloyd; và tất cả các giải pháp của chúng tôi đều tuân thủ CTU Code. Cordstrap cũng có chứng chỉ đầy đủ ISO 9001.

Screenreader