Školicí a tréninkové programy pro správné zajištění nákladu

Tisíce nehod se každý rok stávají kvůli špatně zajištěnému, nebo nedostatečně upevněnému nákladu, což vede ke škodám v hodnotě milionů dolarů. A nejhůře, i ke ztrátám na lidských životech.

Jako světový lídr ve vývoji řešení pro fixaci nákladu, společnost Cordstrap vnímá tyto problémy velmi vážně a podílí se na jejich řešení díky tréninkovým programům – jak v interních tréninkových centrech společnosti Cordstrap, tak u zákazníků.

Naše řešení jsou plně v souladu s Kodexem správné praxe

Společnost Cordstrap podporuje globální přijetí „Kodexu správné praxe pro nákladní přepravní jednotky“ (CTU code of practice). Naší misí je pomáhat zákazníkům zabezpečit jejich náklad a průběžně je informovat o nejnovějších pravidlech, předpisech, regulacích a postupech.

Soulad s požadavky mezinárodní námořní asociace (IMO)

Společnosti Cordstrap důvěřuje více než 25 000 společností po celém světě v oblasti zajištění výzev týkajících se domácí i mezinárodní přepravy. Ve společnosti Cordstrap věříme, že ve všem, co děláme, je bezpečnost na prvním místě. Abychom zajistili, že naše produkty a řešení splňují ty nejvyšší mezinárodní standardy, pracujeme s čelními světovými akreditačními organizacemi. S tímto vědomím mohou naši zákazníci důvěřovat naší schopnosti dlouhodobě podporovat jejich obchodní a exportní aktivity.

IMO – Mezinárodní námořní asociace, je specializovaná agentura Spojených národů (UN) s odpovědností za bezpečnost námořní přepravy a prevenci znečištění moře způsobené námořní přepravou.

IMO společně s dalšími agenturami působícími pod Spojenými národy (UN) vydalo „Kodex správné praxe“ (CTU code). CTU code obsahuje všeobecné informace a odkazy na všechny aspekty nakládky a zabezpečení nákladu v kontejnerech. CTU code může být použit jako referenční zdroj pro národní legislativu nebo jako reference v obchodních kontraktech. Společnost Cordstrap přebírá iniciativu tím, že zajišťuje, aby naše globální řešení byla v souladu s „Kodexem správné praxe“ a zajišťovala tu nejvyšší úroveň bezpečnosti. 

Lloyd's Register je globální organizace působící v oblasti poskytování záruk, certifikace a inspekce pro klíčová průmyslová odvětví. Dnes je Lloyd´s Register jedním z předních světových poskytovatelů profesionálních služeb v oblasti strojírenství a technologií – zvyšují bezpečnost a výkon kritických infrastruktur pro klienty ve více než 75 zemích po celém světě.

Lloyd's Register získal ocenění a reputaci za svou integritu, nestrannost a technickou dokonalost. Pracovali jsme s nimi, abychom ověřili, že jsou naše kontejnerová řešení v souladu s „Kodexem správné praxe“. Jsme pyšní, že vám můžeme potvrdit, že kontejnerová řešení společnosti Cordstrap odpovídají,  podle organizace Lloyd's Register, požadavkům CTU code of Practice.

MariTerm AB je poradenská společnost založená na znalostech, která se specializuje na oblast bezpečné a efektivní přepravy.

MariTerm spolupracuje se společností Cordstrap a poskytuje jí vědeckou podporu při vývoji řešení, která jsou důkladně testována a navržena dle nejvyšších standardů. MariTerm se podílí na výpočtech a ověřuje správnost modelů postavených na koeficientech tření, dynamických a statických silách, ale i na detailní znalostí technických vlastností našich výrobků.